Zvanično započela realizacija ReLOaD projekta u općini Centar Sarajevo

(Tekst preuzet sa web portala www.centar.ba)

U prostorijama Općine Centar upriličeno je potpisivanje ugovora sa predstavnicima osam civilnih i nevladinih organizacija kojim zvanično počinje realizacija ReLOaD projekta (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu) u općini Centar Sarajevo. Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u partnerstvu sa Općinom Centar, implementira ovaj projekat u vrijednosti od 304.854 KM, od čega Općina Centar iz svog budžeta izdvaja 95.854 KM, dok je razliku sredstava obezbijedila Evropska unija.

Prilikom potpisivanja ugovora načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je kazao da je kroz ReLOaD projekat povećana transparentnost izdvajanja sredstava za nevladin sektor i civilno društvo.

– Izuzetno mi je važno da lokalna zajednica ostvaruje saradnju sa nevladinim sektorom. Također, na ovaj način nam je lakše pratiti projekte i njihovu realizaciju gdje će efekti tih projekata biti puno veći. Planiramo nastaviti sa ovim projektom u  partnerstvu sa UNDP za dobrobit naše društvene zajednice, objasnio je Ajnadžić.

Dostavljeni prijedlozi projekata su trebali biti u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar iz sljedećih prioritetnih oblasti: obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, zapošljavanje, socijalna politika i zdravstvo, mladi i sport.

-Na objavljeni javni poziv su pristigle 154 prijave. Od toga je komisija odabrala projekte osam organizacija u skladu sa strateškim ciljevima. Također, Općinsko vijeće Centar je usvojilo Load metodologiju čime je pokazalo želju da učestvuje transparentno u odabiru projekata civilnog društva. Prve tranše sredstava je UNDP već prebacio na račune odabranih organizacija čime je omogućeno da projekti počnu sa realizacijom. Tokom 2019. godine namjeravamo objaviti dva javna poziva namijenjena civilnom i nevladinom sektoru od čega jedan javni poziv Općina Centar objavljuje samostalno, dok će drugi biti u saradnji sa UNDP, objasnila je Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar.  

Kako je navela Sanja Bokun, viša projektna koordinatorica ReLOaD projekta, osnovni sistem rada ReLOaD projekta jeste  transparentnost.

 –Putem pisanih projekata koji će donijeti neku korist lokalnim zajednicama i biti usmjereni prema građanima odnosno korisnicima projekta, želimo povećati efikasnost ovih projekata. Naša organizacija će u saradnji sa predstavnicama Općine Centar uskoro raditi monitoringe realizacije vaših projekata kako bismo bili sigurni da se aktivnosti sprovode na najbolji način. Bitno je da svoje aktivnosti promovirate i odabir korisnika bude transparentan, objasnila je Bokun.

Ugovore su potpisali predstavnici civilnih organizacija i udruženja: Asocijacija XY (projekat „Pozorište bez prepreka"), Udruženje Motivator (IDEA LAB- poduzetnički centar), Centar za okolišno održivi razvoj COOR (Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar), Udruženje za psihosocijalnu promociju i pozitivnu afirmaciju humanih vrijednosti MOMENTUM (Održiva inkluzija podrška obrazovanju djece sa poteškoćama u razvoju), Udruženje Duga (Inkluzivni predškolski odgoj i obrazovanje za pravično društvo), Udruženje za popularizaciju sigurne hrane (Zaštita zdravlja i unapređenje života djece), Udruženje za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije Sahan (Filcom do očuvanja kulturne baštine) i Karate klub Perfekt Sarajevo (Škola karatea za djecu).

 
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS