ZNAČAJ VOLONTERIZMA

Vijeće mladih Novo Sarajevo, kao partner Asocijacije XY u okviru projekta "Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo", realiziralo je jednodnevnu radionicu omladinskog aktivizma 04.08.2015. godine u prostorijama Centra za kulturnu i medijsku dekontaminaciju. Učesnici i učesnice radionice bili su mladi ljudi iz pet omladinskih nevladinih organizacija članica Vijeća mladih koji su uključeni u projekat.

Cilj radionice je bio upoznati mlade ljude o značaju volontiranja, mogućnostima koje pruža lokalna zajednica, ali i kako uspješno voditi kampanju, od ideje do cilja, te naučiti kako graditi tim i rješavati konflikte. Sve spomenute vještine i primljena znanja će mladi koristiti u svom budućem djelovanju, ali i u radu svojih matičnih organizacija.

Radionici je prisustvovalo 25 mladih ljudi, koji su aktivno participirali i iznijeli svoja dosadašnja iskustva o volontiranju i aktivizmu (pasivnosti) mladih u BiH. Nakon treninga vršnjačke edukacije koji su ranije prošli, te današnje radionice, učesnici i učesnice su spremni da svoja znanja i vještine prenesu vršnjacima i budu dobar primjer za aktiviste i aktivistkinje u svojoj lokalnoj zajednici. U okviru projekta, educirane mlade osobe će imati priliku da implementiraju program vršnjačke edukacije o prevenciji nasilja i promociji zdravih životnih stilova i omladinskog aktivizma u osam osnovnih škola na području Općine Novo Sarajevo. Učenici i učenice završnih razreda osnovnih škola će imati priliku naučiti nešto više o prevenciji nasilja, ali i važnosti društvenog angažmana u cilju stvaranja zdravijeg okruženja za mlade. Ukupno 25 učenika osnovnih škola će učestvovati u tromjesečnoj volonterskoj obuci.

Projekat Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo" se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS