Zdravlje mladih kao najviši cilj

Prošle sedmice, tačnije 15. 11.2012., u hotelu Hollywood, u Sarajevu je završen trening za zdravstvene radnike na temu „Prijateljski pristup u pružanju zdravstvenih usluga mladima". Trening se realizovao u okviru projekta "Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem riziku" finansiranog kroz program Global fonda.


Trodnevnom treningu su priustvovali ginekolozi, psiholozi i medicinske sestre iz Prijateljskih centara za zdravlje mladih. Oni pružaju usluge mladim ljudima u posebno određenim terminima na 26 lokacija širom BiH.  Obzirom na činjenicu da su medicinski timovi bitna karika u lancu projekta prevencije HIV-a među mladima, ovakva vrsta treninga je od velikog značaja za unaprjeđenje rada Prijateljskih centara za zdravlje mladih i prevencije HIV-a u BiH.


Trening program je dizajniran u skladu sa standardima i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije sa ciljem edukacije zdravstvenih radnika u pružanju prijateljskog pristupa u radu sa mladima. Ovim treningom članovi medicinskih timova, njih 25, upoznali su se sa različitim potrebama mladih ljudi koji posjećuju prijateljske centre, pri čemu su imali priliku da sa kolegama podijele svoja iskustva u dosadašnjem radu sa mladima.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS