Zdravi životni stilovi premijerno na Kid's festu

Poznati „trade mark" Asocijacije „Uči gdje stigneš"  tokom pet festivalskih dana svim posjetiteljima , a prevashodno djeci će kroz interaktivne radionice ponuditi priliku da nauče nešto više o zdravim životnim stilovima. Teme koje će u ovih 5 dana prezentirati treneri i edukatori vršnjačke edukacije Asocijacije XY su: zdrava ishrana, upoznaj svoje tijelo, reproduktivno zdravlje, psihoaktivne supstance.

Imajući u vidu i činjenicu da su svi sadržaji ovogodišnjeg festivala posebno posvećeni djeci iz područja ugroženih poplavama Asocijacija XY u saradnji sa UN-ovim agencijama UNFPA i UNICEF  razvila je i edukativni materijal  koji tematizira očuvanje zdravlja djece u podučjima pogođenim poplavama. Ovaj materijal će biti distribuiran tokom trajanja festivala.

Asocijacija XY posebno je sretna zbog ovogodišnjeg partnerstva sa uvijek posvećenim i vrijednim timom Kid's festivala koji iz godine u godinu djeci iz cijele BiH nudi brojne i raznovrsne sadržaje. Realizaciju interaktivnih radionica „Uči gdje stigneš" u sklopu Kid's festivala velikodušno podržava UNFPA, ured u BiH.

Kid’s festival je najveći nezavisni događaj za mlade u jugoistočnoj Evropi. Od 2004.godine, preko 40,000 djece iz svih dijelova Bosne i Hercegovine učestvuju svake godine. Raznovrsni program kombinuje radionice, štandove, zabavu, filmove, predstave i edukacije. Ove godine festival se održava pod motom 'Zajedno možemo bolje'.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS