Zdravi stilovi života pred ministrima obrazovanja FBiH

Danas, 21.06.2013. na devetnaestoj sjednici Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine održanoj u Velikoj sali Vlade FBiH pored pet drugih tačaka na dnevnom redu sjednice uvrštena je i tačka prezentacije priručnika Zdravi stilovi života. Uvodničarkaje bila izvršna direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić zajedno sa savjetnicom federalnog ministra obrazovanja i nauke , Leilom Hamzagić – Kovačević.

Ovo je bila prilika da se prisutnim ministrima i predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja i nauke predstve oba dokumenta, Priručnik te kurikulum Zdravi stilovi života.

„Kako je to i navedeno u samom priručniku Zdravi životni stilovi u vremenu punom izazova, odgojno obrazovne ustanove sa bogatstvom sadržaja i aktivnosti postaju snažne zaštitiničke i poticajne sredine za razvoj svakog dijeteta. Kvalitetna i humana škola svojim učenicima/učenicama pruža potrebna znanja i vještine, prati naučne tehnološke i društvene promjene i transferira ih u svoj rad, poštuje specifične potrebe i mogućnosti svakog djeteta i socijalizira ih u skladu sa njima." istakla je Osmanagić u svom uvodonom izlaganju. Jedan od prisutnih ministara, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Damir Marjanović u svom kratkom obraćanju nakon prezentacije a na temu kvaliteta dokumenata rekao je: „Doslovno se nema šta dodati ili oduzeti ovim materijalima".

Gotovo godinu dana trajao je proces prikupljanja materijala, istraživanja, analiziranja, objedinjavanja kojem se predano posvetila grupa stručnjaka kojima se ovom prilikom od srca zahvaljujem. Danas, stojim pred vama kako bi vam predstavila nastavni plan i program kao i priručnik Zdravi životni stilovi što je sjajan rezultat rada te grupe ljudi. Oba materijala nude inovativne, podsticajne i efikasne koncepte učenja te omogućava nastavnicima/nastavnicama kretivan pristup a učenicima/učenicama aktivan angažman u nastavnom procesu. Pored toga oba dokumenta aktiviraju samostalnost u radu učenika, daju mogučnost uključivanja roditelja kroz podršku nastavnom osoblju prilikom usvajanja važnih normi ponašanja koje će im pomoći u stvaranju dobre osnove za kvalitetniji i zdraviji život.

Nakon prezentacije ovih materijala trebala bi uslijediti i faza upoznavanja direktora i pedagoga, roditelja i učenika sa nastalim materijalom.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS