Završna ali ne i posljednja riječ

U prostorijama Uprave Grada Sarajeva 23.02.2012. održan je  okrugli stol na temu „Multisektroski pristup u prevenciji nasilja" kao završna aktivnost na projektu „Prevencija vršnjačkog nasilja i promocija zdravih stilova života mladih u osnovnim školama Kantona Sarajevo".

Uvodne, ujedno i pozdravne riječi prisutnima u ime Asocijacije uputili su službenik za odnose s javnošću i komunikacije, Dženan Karić te izvršna direktorica Asocijacije Emina Osmanagić. U ime Grada Sarajeva prisutne je pozdravio zamjenik gradonačelnika Milorad Živanović koji je uručio i zahvalnice školama partnerima na projektu.

Obzirom da je tema okruglog stola bila multisektorski pristup u prevenciji nasilja sama realizacija istoga ne bi bila moguća bez glavnih aktera: roditelja, učenika, predstavnika školskih uprava kao i nadležnih institucija. Svi oni su bili prisutni i dali svoj doprinos kroz učešće u aktivnoj diskusiji.

Nakon višesatne diskusije o mogućnostima pristupa u prevenciji nasilja došlo se i do konkretnih zaključaka. Rada Lukić, pomoćnica načelnika u općini Novi Grad (Općinska služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica) koja je učestvovala na projektu prilikom razvijanja brošure „Čovječe ne ljuti se"  istakla je kako je škola jako važan faktor u odgajanju i obrazovanju djece. Međutim, sami roditelji moraju biti osnovno polazište tako da je i za njih potrebno organizovati edukacije o tome kako biti odgovoran roditelj. Takvo što je izvodivo kroz „škole odgovornog roditeljstva". Izuzetno efektivan model ovakvih škola se može pronaći u Sloveniji gdje je isti institucijonaliziran kroz predškolsko obrazovanje. Sličnog mišljenja je i Sanela Miroc, pedagogica u Elektrotehničkoj školi za energetiku.

Lamija Kubat, jedna od učenica koje su prošle kroz peer edukaciju istakla je kako je pozitivan vršnjački pritisak na kojem se zasniva prevencija nasilja među mladima idealan način da se prevenira nasilje te da su rezultati istog već vedljivi u njenoj školi.

Kako bi se na neki način obezbjedio kontinuitet u prevenciji nasilja iznesena je ideja o osnivanju sekcija unutar škola koje bi za temu imale upravo to, prevenciju nasilja među učenicima.

Zapažanje kako roditelje treba aktivnije uključiti u sam proces prevencije iznio je i direktor OŠ „Grbavica 1" Omer Begović . „Kroz projekte poput ovog trebamo crpiti energiju i iskustva te iste integrirati u sistemsko rješavanje problema" kazao je on.

Svi prisutni su se složili kako je sam projekat i više nego potreban i koristan ali i istakli kako bez dugoročnog i sistematskog rada na ovom problemu sav trud nevladinih organizacija kao i rezultati koji nastanu posredstvom realizacije istih biva kratkog trajanja i slabog efekta.

Zaključci sa ovog okruglog stola će poslužiti kao smjernice za buduće aktivnosti i projekte Asocijacije XY na polju promocije zdravih životnih stilova i prevencije nasilja.

"Ovaj projekat se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoc (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo."

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS