Završena edukacija medicinskih sestara i tehničara o primjeni sestrinske dokumentacije

U Banjaluci je 19. i 20. maja održan drugi ciklus edukacije medicinskih sestara i tehničara iz centara za mentalno zdravlje iz Bosne i Hercegovine u koju je uključeno više od 30 profesionalaca. Prisutne je pozdravio i dr Milan Latinović ispred Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i istaknuo veliku podršku aktivnostima koje se provode kroz projekat „Jačanje sestrinskih kompetencija u okviru centara za mentalno zdravlje".

U okviru ovog projekta koji traje 18 mjeseci do sada je proveden niz aktivnosti kako bi sestrinska dokumentacija (intervju i anamneza) postali standardizirani i priznati u okviru zdravstvenog sistema u cijeloj Bosni i Hercegovini. Pripremne aktivnosti i edukacija provedeni su uz veliku ekspertnu podršku švicarskih profesorica iz oblasti sestrinstva Marielle Mancuso i Nicole Zangrando iz visoke škole Haute-Ecole Arc iz Neuchatela. Prilikom posjete Banjaluci švicarske ekspertice posjetile su Centar za mentalno zdravlje Banjaluka i Udruženje Zajedno i upoznale se sa radom u zajednici.

Po završetku edukacije, medicinske sestre i tehničari koji su prošli edukaciju početi će sa primjenom sestrinske dokumentacije u svojim centrima uz dodatnu podršku na radnom mjestu koju će im pružiti kolege koji implementiraju projekat. Istovremeno će se provoditi i druge aktivnosti na jačanju sestrisnkog kadra u mentalnom zdravlju i zagovaranje za primjenu standardizirane sestrinske dokumentacije u svim centrima za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini.

Nosilac aktivnosti u okviru projekta je Udruženje „Medicinar" iz Brčko Distrikta u partnerstvu sa Udruženjem/udrugom medicinskih sestara i tehničara u FBiH „UMSTFBiH" i Savezom medicinskih sestara/tehničara RS, Sekcija medicinskih sestara i tehničara u oblasti mentalnog zdravlja Republike Srpske.Projekat „Jačanje sestrinskih kompetencija u centrima za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini" podržan je od strane Asocijacije XY koja implementiraProjekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegoviniuz podršku Vlade Švicarske i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS