Zajedničkim snagama za veću javnu odgovornost i jačanje civilnog društva

„Zajedničkim snagama za veću javnu odgovornost i jačanje civilnog društva"

Prvi projekat finansiran od strane DFID-a (Britanske agencije za razvoj) koji je fokusiran na SRZ-u kao i odgovornost Vlade prema obavezama preuzetih za očuvanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja.
Asocijacija XY je izabrana da participira u implementaciji petogodišnjeg projekta koji će istovremeno biti sproveden u 13 zemalja članica IPPFa u Jugoistočnoj Evropi, Latinskoj Americi i Sredisnjoj Aziji.

VIZIJA PROJEKTA
Država će unaprijediti programe seksualnog i reproduktivnog zdravlja, tako da će svi ljudi, a osobito siromašni, marginilizirani i zapostavljeni biti u mogučnosti ostvariti svoja prava, imati pristup informacijama, visokokvalitetnim uslugama kao i mogućnost seksualnog obrazovanja.

OPŠTI CILJ
Povećati odgovornosti vladinih institucija u njihovom zalaganju o unaprijeđenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, uključujući i MR ciljeve, koji bi trebali biti univerzalni pristup reproduktivnom zdravlju do 2015.

SPECIFIČNI CILJEVI
  • Poboljšati vladine akcije za uspostavu i primjenu strategije o SRZ u Federaciji BiH do kraja 2011.
  • Osnažiti mjere koje će osigurati kvalitetan pristup uslugama PCM-a unutar primarne zdravstvene zaštite na gradskom i kantonalnom/regionalnom nivou do kraja projekta.
  • Osnažiti kapacitete i ulogu Civilnog drustva u kreiranju legislative, njene primjene kao i praćenje SRZ politika u Bosni i Hercegovini do kraja projekta.
  • Projekat ide u pravcu unaprijeđenja seksualnog i reprduktivnog zdravlja i prava
  • Projektom se daje doprinos u riješavanju problema, a ne preuzima puna odgovornost
  • Projekat osigurava našu viziju

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS