Zagovaranje za globalne razvojne ciljeve na nacionalnom nivou

„Zagovaranje za integraciju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u nacionalne SDG i ICPD prioritete" naziv je treninga na kojem su u organizaciji Asocijacije XY, učešće uzeli predstavnici osam organizacija iz nevladinog sektora, a koji je održan u periodu od 25. do 27. novembra u Sarajevu. Prema riječima trenerice Aleksandre Letić cilj same obuke je razumijevanje novih globalnih razvojnih ciljeva koji imaju primjenjivost u BiH, a koji su postavljeni na međunarodnu arenu od septembra tekuće godine.

„Tih 17 novih ciljeva direktno imaju primjenjivost u BiH, i to je nešto što će koristiti svakom pojedincu i pojedinki u BiH. Sama obuka imala je za cilj da se jedan broj nevladinih organizacija, koje se bave različitim temama upoznaju sa ovim ciljevima kao i indikatorima ovih ciljeva. Ali, najbitnije je upoznati se sa načinima na kojima iz svog organizacionog i institucionalnog interesa mogu uticati na dodatnu razradu na nacionalnom nivou, kako ubaciti interese svojih korisnika u nacionalnu agendu ciljeva i kako zagovarati za njihovu primjenu.  To je cjelokupna poruka : Spoznati šta su ciljevi, kako uticati na njih i kako zagovarati za njih", pojasnila je Letić.

Prema njezinom mišljenju organizacije iz nevladinog sektora će nositi inicijalni dio u početnom periodu razrade ciljeva na državnom ili entitetskom nivou u okviru institucija vlasti.

„One će u većem dijelu uticati na to da institucije vlasti pokrenu određene aktivnosti koje će uticati da se provedu ciljevi. Naučeni iskustvom iz prethodnog perioda kada su bili u pitanju Milenijumski razvojni ciljevi, NVO su bile te koje su uticale da se stvari pokrenu. Tako će biti i u ovom slučaju. Dakle, krucijalna je uloga NVO u ovom nekom početnom nivou ali će svakako biti važna i u narednim koracima konkretnog djelovanja na terenu", kazala je Letić koja nije krila zadovoljstvo kada je u pitanju razumijevanje problematike učesnika treninga.

„Sasvim je jasno da učesnici prepoznaju relevantnost ciljeva za društveni razvoj i zaista mi je drago da prisutne organizacije razumiju kako ih razraditi i prilagoditi nacionalnom kontekstu te tako osigurati njihovu primjenu u BiH. Mislim da je to relativno jasno nakon ove obuke. Ono što je meni mnogo važnije jeste taj entuzijazam ljudi koji su radili na razradi tih ciljeva. Da su spoznali mogućnost koja im se pruža. Da sve ono što radimo u NVO stavimo u okvire koji će imati nacionalnu ali i globalnu težinu. Taj entuzijazam je po meni čak najznačaniji" zaključila je Letić
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS