Za projekte mladih Općina Centar izdvojila 25.000 KM

Naime, već dugi niz godina središnja gradska Općina izdvaja finansijska sredstva za podršku projektima koji su namijenjeni populaciji mladih, a u ovogodišnjem općinskom budžetu za tu namjenu je obezbijeđeno 25.000 KM.

Na objavljeni javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade sredstvima budžeta Općine Centar za 2016. godinu prijavio se 21 aplikant sa 25 projekata. U skladu sa Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte mladih, koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Općine Centar, a na prijedlog Komisije Općinskog vijeća za pitanja mladih, općinski načelnik je donio odluku o dodjeli sredstava za osam omladinskih organizacija i jednu neformalnu grupu za implementaciju 11 projekata koji su ispunili uslove predviđene u javnom pozivu.

Ugovore je sa predstavnicima omladinskih organizacija potpisao načelnik Općine Centar Dževad Bećirević koji je čestitao dobitnicima sredstava i izrazio nadu da će se ovakav vid saradnje nastaviti i u budućnosti.

-Moja želja je da se ovi projekti zaista realizuju na način kako je to i planirano, a da nam vi nakon realizacije za utrošena sredstva dostavite izvještaj kako bismo i narednih godina mogli zajedno sarađivati. Želim vam mnogo uspjeha u daljem radu i čestitam na dobijenim sredstvima. Mladi su nama u Općini Centar izuzetno važni što pokazuju izdvajanja za ovu populaciju u općinskom budžetu, istakao je Bećirević.

Čestitkama se pridružio i predsjedavajući Općinskog vijeća dr. Nedžad Ajnadžić.

-Ovdje sam kako bih podržao to što radite jer vjerujem da novci odlaze za prave projekte i u prave ruke. Od ovog novca sam sasvim siguran da će koristi imati ciljne grupe zbog kojih ste vi zapravo aplicirali a mi ćemo biti zadovoljni da mladim ljudima date šansu da se angažiraju oko projekata koje ste definisali i da budu što dalje od zadimljenih kafića ili nekih drugih opasnih aktivnosti, kazao je Ajnadžić.

Dopredsjedavajući Općinskog vijeća Slaven Kovačević naglasio je da mladi moraju probuditi u sebi svijest o samoangažmanu.

-Vi ste za mene šampioni. U svijesti današnjeg mladog čovjeka uglavnom nema dovoljno klice samoangažmana. Zato sve ove projekte koje ste vi napravili svim srcem podržavam jer na taj način pokazujete da imate samoinicijative da na osnovu kreativne energije učinite nešto dobro i za sebe i za društvo, istakao je Kovačević.

Ove godine finansijsku podršku Općine Centar u iznosu od po 3.500 KM dobili su: Asocijacija XY (za projekat „Razvoj zdravstvenih servisa i unapređenje pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama za mlade u Općini Centar") i Udruženje „Nove mogućnosti" (za projekat „Mladi i samozapošljavanje"). Iznos od 3.000 KM je dodijeljen: Udruženju mladih „Pragma" (za projekat „Vodič kroz samozapošljavanje mladih); Udruženju za razvoj civilnog društva „Motivator" (za projekat „Program neformalnog obrazovanja – Mladi za rodnu ravnopravnost") i Udruženju za razvoj i afirmaciju društva „BNL" (za projekat „Business skills for the future – Poslovne vještine za budućnost"). Podrška u iznosu od po 2.500 KM odobrena je Udruženju „Vijeće mladih općine Stari Grad Sarajevo" (za projekat „Jačanje kapaciteta omladinskih nevladinih organizacija u općini Centar) i Udruženju za mlade „Youth Prosperity" (za projekat „Nenasilna komunikacija"), dok je iznos od po 2.000 KM dodijeljen Udruženju judo klub „Olimp" (za projekat „Pokreni se – Podsticaj na aktivizam mladih putem sporta u prevenciji delinkvencije") i Neformalnoj grupi mladih (za projekat „Borba za prosperitet i jednakopravnost naroda i narodnosti u BiH).

Današnjem potpisivanju ugovora sa omladinskim organizacijama prisustvovao je i vijećnik Općinskog vijeća Centar Suvad Kerla.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS