YSAFE

Youth Sexual Awareness for Europe BiH (YSAFE BiH) mreža je osnovana u oktobru 2006 tokom prve godišnje konferencije održane u Sarajevu. Mreža je sastavni dio mnogo veće IPPF EN YSAFE omladinske mreže.


Asocijacija XY je podržala ovu regionalnu inicijativu i osnovala nacionalnu mrežu s ciljem da okupi mlade ljude iz različitih gradova BiH kako bi razmjenili iskustva, informacije i vještine, razmjenjivali primjere pozitivne prakse te zajednički iznalazili rješenja za prevazilaženje prepreka sa kojima se susreću u svakodnevnom radu. Pored toga cilj je poboljšati učešće mladih ljudi u programima promocije i zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava na nacionalnom, regionalnom i Evropskom nivou.

Po čemu se YSAFE razlikuje od ostalih mreža?


FOKUSIRANI smo na:

 • vršnjačku edukaciju,
 • stvaranje pozitivnog vršnjačkog pritiska,
 • informisanje,
 • zagovaranje,
 • pružanje usluga vršnjačkog savjetovanja,
 • izgradnju i jačanje mreže mladih,
 • aktivizam i volonterizam mladih,
 • zaštitu reproduktivnih i seksualnih prava,
 • promociju nenasilnog ponašanja i prevenciju nasilja,
 • promociju zdravih stilova života i
 • razmjenu iskustava i najbolje prakse u radu sa mladima.


MLADI
su ono zbog čega YSAFE postoji.

YSAFE BiH želi:

 • Poboljšati razmjenu znanja, informacija i iskustava između mladih aktivista i volontera,
 • Povećati mogućnosti saradnje mladih na nacionalnim, regionalnim i međunarodnim projektima i incijativama,
 • Uvećati broj volontera mreže,
 • Jačati i širiti mrežu Prijateljskih centara za zdravlje mladih u BiH,
 • Učiniti svoj rad prepoznatljivim u cijeloj BiH,
 • Jednaka prava za sve mlade u Bi

XYouth

XYouth predstavlja neformalno tijelo mladih unutar YSAFE BiH mreže čiji je cilj unaprjeđenje kvaliteta i vizibiliteta mreže u BiH, uvezivanje volontera i edukatora na nacionalnom nivou. XYouth se sastoji od 7 članova, mladih i kreativnih ljudi iz različitih gradova Bosne i Hercegovine.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS