XYouth te treba

Voloteri/ volonterke/edukatori/eduka

torice/treneri/trenerice,
YSAFE mreža edukatora i volointera u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za prijavu u najviše tijelo ove mreže , XYouth koje će da upravlja jednom od najvećih mreža u BiH - YSAFE BiH.
Asocijacija XY, na prijedlog mladih ljudi odlučila je osnovati  tijelo koje će poboljšati radi i kvalitet mreže kojim koordinira YSAFE koordinator za BiH.  Stoga su sačinjeni kriteriji na osnovu kojih će se izvršiti izbor najuspješnijih kandidata.
Ovo tijelo  će brojati 7 članova sastavljenih po principu 6+1 (6 članova + nacionalni koordinator YSAFE BiH)
XYouth će nakon izbora kroz svoj angažman svakodnevno raditi na unaprjeđenju kvaliteta kao i jačanju vizibiliteta mreže. Svi dalji koraci djelovanja ovoga tijela biće definirani, aktuelizirani i planirani na rednovnim mjesečnim sastancima. Članovi XYouth će biti dužni da o svojim planiranim  i sprovedenim aktivnostima aktivno informišu članstvo YSAFE BiH putem službenih komunikacionih kanala ovog tijela.
Pozivamo sve članove YSAFE BiH koji ispunjavaju dole navedene  kriterije da se prijave i kroz uvijek nov, zanimljiv i inspirirajući rad sa vršnjacima iz BiH i Evrope unaprijede rad i doprinesu jačanju YSAFE BiH mreže.
Kriteriji:
•    Komunikativan/na si
•    Član/ica si YSAFE BiH
•    Stariji/a si od 18 godina
•    Odlično pišeš, čitaš i  govoriš engleski jezik
•    Aktivan si član duže od godinu dana
•    Aktivno koristiš MS Office paket
Svoje prijave, koje trebaju sadržavati:
•    Pismo motivacije  (Pismo motivacije treba odgovoriti na pitanja: 1. Šta YSAFE znači za tebe? 2.  Gdje vidiš  YSAFE za dvije godine? Pismo ne treba biti duže od jedne stranice teksta  A4 formata)

•    CV – standard Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions )
•    Pismo preporuke
•    Zahvalnice, diplome i drugi dokumenti koji mogu svjedočiti o tvom aktivizmu i motivaciji


pošaljite najkasnije do 19.04.2013. godine na adresu dzekovic@asocijacijaxy.org

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS