XY kao karika u svjetskom lancu borbe protiv HIV/AIDS-a

Devetnaesta međunarodna konferencija o AIDS-u  koja se ove sedmice dešava u Vašingtonu okupila je više od 23 000  delegata iz 195 država. Svojevrstan je ovo slet aktivizma, informativnih sesija, predavanja o naučnim dostignućima te sastanaka različitih obilka i veličina. Ovogodišnja konferencija se događa pod motom "Zajedno načinimo promjene”. Optimizam i  pozitivno raspoloženje sa uočljivo manje straha nego na prethodnim skupovima kao da su refleksija izuzetnog napretka koji je načinjen u borbi protiv AIDS-a u posljednjim godinama. U isto vrijeme postoji jasan stav, a to je da je prisutno široko opredjeljenje za nastavak borbe protiv HIV/AIDS-a. Phill Wilson, predsjednik i izvršni direktor Black AIDS instituta u SAD-u je u ponedjeljak jutro bio u centru pažnje kada je održao dirljiv govor o AIDS-u u Americi. Najfrapantnija statistika koju je predstavio bila je ona vezana za muškarce koji imaju seks sa muškarcima a pripadnici su crne rase. Naime, ova populacija ima 60% izgleda da bude inficirana HIV-om do svoje četrdesete godine.
Za predstavnicu  Asocijacije XY, izvršnu direktoricu Eminu Osmanagić ovo je prilika da se susretne sa partnerima, saveznicima u borbi, te da predstavi vl informacije i dostignuća Asocijacije XY. Kao jedan od potprimatelja granta Global Fonda Asocijacija kao i brojne druge organizacije civilnog društva u BiH su ključni faktori u direktnoj borbi protiv HIV/AIDS-a. Koliko je ovo važno govori i izjava Gabriela Jaramilla, generalnog direktora Global Fonda : "Organizacije civilnog društva su naš DNA i to se ne može promjeniti.”
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS