XY educirao sedamdeset budućih stomatologa

Srednja Zubotehnička škola iz Sarajeva i njenih 70  učenika bili su domaćini a ujedno i učesnici nove radionici na temu HIV/AIDS-a realizovane od strane edukatora Asocijacije XY. Radionica je održana u periodu od 20.4 do 22.04.2011. u sklopu aktivnosti iz projekta „Državni odgovor na HIV/AIDS u ratom razrušenom i visoko stigmatizovanom okruženju” Cilj 1: "Povećanje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji među mladima".

Do sada su održane tri radionice u trećim razredima Zubotehničke škole i edukacijom je obuhvaćeno više od 70 učenika. Radionice su konceptualno osmišljene, organizovane te realizovane od strane edukatora Asocijacije XY uz monitoring trenera koji su vodili osnovni trening. Posebno zadovoljstvo bilo je vidjeti mlade ljudi zainteresovane za vršnjačku edukaciju kao i predstavljene teme. Važno je spomenuti da se radi o učenicima srednje škole koja se bavi pitanjima zdravlja pa su isti već upućeni u temu HIV/AIDS-a što je uveliko olakšalo komunikaciju tokom same radionice ali je i stavilo veći zadatak pred edukatore koji su odgovarali na pitanja te na taj način pokazali znanje i vještine koje su stekli na treningu i tokom volontiranja u Asocijaciji. Prenoseći pozitivnu energiju na učesnike tokom radionice edukatori su potakli mlade ljude da se prijave u Asocijaciju XY kako bi volontirali i slijedili pozitivnu praksu XY volontera te ujedno  istakli važnost vršnjačke edukacije. Nastavak radionica je planiran za početak maja kada će i drugi učenici biti u mogućnosti da prisustvuju radioicama na temu HIV/AIDS-a.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS