XY 10+ Publikacija o 10 godina uspješnog rada i postojanja Asocijacije XY

Uplovili smo u novu kalendarsku godinu te za sobom ostavili još jednu godinu prepunu aktivnosti, projekata, uspjeha. Ono što ne trebamo zaboraviti jeste činjenica da se ipak od nečega trebalo i krenuti a taj korak smo napravili još davne 2001. godine. Krajem prošle godine skomno smo obilježili i naš deseti rođendan izdavanjem publikacije koja upravo govori o svemu onome što smo radili i postigli u tom periodu. Publikacija nosi naziv XY 10+ godina prijateljstva, povjerenja, zajedništva, ljubavi, odlučnosti, partnerstva, posvećenosti, upornosti, aktivizma, inicijative u zaštiti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. U nastavku vam donosimo i uvodnik ove publikacije kojeg potpisuje izvršna direktorica Asocijacije XY, Emina Osmanagić.

„Ne vjerujem da je niti jedan od osnivača Asocijacije XY tog 28.05.2001. mislio kako ćemo deset godina poslije slaviti ovaj značajan jubilej. Jednako tako ne vjerujem da je bilo ko od osnivača pomislio kako će to biti deset godina brojnih izazova, izuzetnih dostignuća, zapaženih rezultata, nevjerovatnih promjena. U mladoj, ratom razorenoj, postkomunističkoj, tranzicijskoj, seksualno konzervativnoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina i u svijetu koji je suočen sa rastućom  HIV/AIDS populacijom  upustiti se u efektivnu prevenciju, neformalno seksualno obrazovanje ( u zemlji gdje takvo formalno obrazovanje ne postoji) javno zagovaranje seksualnih sloboda je bio odvažan korak, korak kojeg su se samo rijetki usudili načiniti. Gledajući sa ove distance ponosna sam da na ovaj korak gledam kao na jedan pionirski poduhvat u BiH, obzirom na socijalno-ekonomski kontekst zajednice u kojoj živimo. Ma koliko misija koju Asocijacija uzima kao svoje osnovno polazište za rad bila nova, škakljiva, provokatvna  a opet neophodna, esencijalna i pažnje vrijedna niti jednoga dana u proteklih deset godina ta ista nije bila dovođena u pitanje te je kroz svo to vrijeme ostala nepromijenjena, a to je da unaprijedi  seksualno i reproduktivno zdravlje za sve ljude- mlade, stare, žene, muškarce, a posebno za mlade i marginalizirane grupe stanovništva u BiH. Javno progovoriti o seksu, pobačaju, HIV/AIDS-u u društvu kakvo je bosanskohercegovačko je istinski sizifov posao ali mi niti jednog trena nismo odustajali, naprotiv svakodnevno smo uviđali nove razloge zbog kojih moramo nastaviti raditi to što radimo, biti ustrajni na tome, biti bolji, najbolji. Koliko smo bili uspješni ostavit ću drugima da kažu, našim partnerima, simpatizerima, saradnicima i naposljetku krajnjim korisnicima naših usluga.

Kroz svih tih deset godina ugled i prepoznatljivost Asocijacije bivala je prominentnija, ne samo u Sarajevu gdje smo inicijalno započeli sa djelovanjem nego i šire, u velikim i manjim gradovima, kako Federacije tako i Republike Srpske. Sa nevjerovatnom emocijom gledam na gotovo 200 000 mladih ljudi koji su u ovih deset godina prošli kroz naše vršnjačke edukacije , na gotovo 2000 istreniranih peer edukatora, na punopravno članstvo Asocijacije u jednoj od najvećih organizacija za planiranje porodice i brigu o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u svijetu - IPPF-u, na 23 osnovana Prijateljska centra za mlade, na članstvo u YSAFE mreži, na hiljade mladih ljudi koji zadovoljni izađu iz naših prostorija nakon stručnih savjetovanja, pregleda, na činjenicu da kroz ured u Sarajevu i Banjaluci radimo na prostoru cijele BiH, na svoje bivše i sadašnje osoblje koje predano i srčano radi i vjeruje u vrijednosti koje Asocijacija XY predstavlja i zastupa.  Prostor predviđen za moj uvod je isuviše malen da bih mogla nabrojiti  sve ono što je ovih 10 godina učinilo tako posebnim.

Nažalost, još uvijek i prečesto u našem društvu nailazimo na situacije gdje se teme poput seksualnog i reproduktivnog zdravlja , HIV/AIDS-a, abortusa tabuiziraju  te gdje se o njima govori kroz zatamnjen veo, nerazumljivu metaforiku. Sve dotle do kada ne budemo u mogućnosti otkloniti postojeću stigmu, stid, nedostatak kvalitetnih informacija-usluga, adekvatnih edukacija  nastavit ćemo biti suočeni sa izazovima poput loše informisanosti, lošeg seksualnog i reproduktivnog zdravlja, manjka stručnosti, kvalitetnih vladinih programa-strategija i sl. Ovakvi i slični izazovi i želja da BiH sutra, za 5, 10 i više godina bude zemlja mladih ljudi, ljudi svjesnih važnosti  vlastitog seksualnog i reproduktivnog zdravlja te uloge svake svjesne individue u stvaranju zdravog i pozitivnog demografskog rasta BiH nastavit će biti naša misija kroz godine koje dolaze a ono što mogu garantovati jeste da će osoblje i volonteri Asocijacije XY sa istim onim žarom, rasplamsanim još prije deset godina, nastaviti raditi na uspostavljanju razumnog dijaloga i rješavanju ovih problema. „

 

Ukoliko želite preuzeti svoj primjerak ove publikacije jednostavno kliknite na slijedeći link Publikacija XY 10+ ili jednostvano posjetite naš sarajevski ili banjalučki ured i zatražite svoj primjerak publikacije.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS