Vršnjački edukator Asocijacije XY Adnan Bajramović održao radionice o prevenciji nasilja na Juventafestu

U okviru Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventafest, osim prezentacije najboljeg što srednjoškolsko stvaralaštvo ima za ponuditi, organizatori su fokusirani na daljnje obrazovanje učesnika Festivala. Adnan Bajramović, fotograf i edukator koji je veoma aktivan u nevladinom sektoru s akcentom na rad u Asocijaciji XY čiji je član, na festivalu je vodio interaktivnu radionicu "Biti ili ne biti, pitanje je sad" čiji je fokus na širokom spektru informacija u vezi sa rodom i spolom, rodnim ulogama i rodno zasnovanom nasilju.

Prema riječima Adnana Bajramovića tetar ne služi samo za zabavu publike već za širenje pozitivnih priča i poruka koje mogu navesti publiku na razmišljanje o svakodnevnim problemima sa kojima se mladi susreću.

„Kao aktivisti Asocijacije XY ovo mi je prva godina da radim sa mladima na Juventafestu. Osnos prema volonterima i mladim ljudima te šablon rada mi se izuzetno dopada. Na zanimljiv i kreativan način razgovaram s mladima koji dolaze iz različitih zemalja. Trenutno na radionici su učesnici koji dolaze iz BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Rumunije, Slovenije i Rusije. Sve radionice su maksimalno prilagođene mladima i rade se na dvojezičnom principu. Radionice obuhvataju slijedeće tematske cjeline: rod i spol, etiketiranje, nasilje i prevencija, nasilje u vezama te rodnozasnovano nasilje", kazao je Bajramović.

Učesnica radionice Ema Arnautović smatra da su radionice izuzetno korisne i zanimljive.

„ Juventafest je odlična prilika za mlade ljude koja ih uči raznim vještinama da kroz teatar ili umjetnost pošalju pozitivnu poruku drugim mladim ljudima. Radionice su također jako korisne, jer edukuju mlade te stvaraju od njih lidere koji mogu doprinijeti pozitivnim promjenama u svojoj lokalnoj zajednici", kazala je Ema Arnautović

"Juventafest za mene predstavlja festival na kojem se mladi druže i stvaraju nova prijateljstva. Reako bih da Juventafest također predstavlja i širenje kulture teatra i umjetnosti među srednjoškolcima, a upravo oni mogu da iskoriste umjetnost kao jezik u širenju znanja. Radionice su mi se svidjele iz razloga što sam shvatio da se umjetnost može iskoristiti u prevenciji nasilja ili u osporavanju raznih stereotipa i predrasuda koji vladaju među mladima. Umjetnost na i zanimljiviji način pristupa svakom problemu i kao takvog ga prezentuju publici. Na radionicama sam naučio koje vrste nasilja postoje ali i kako reagovati ukoliko se nađem u takvoj situaciji", podijelio je sa nama svoje mišljenje Eldar Delalić.

 

 

 

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS