Volonterka Asocijacije XY Nejra Gadžo postala članica UO YSAFE neformalne mreže mladih volontera

Volonterka Asocijacije XY Nejra Gadžo postala je članica Upravnog odbora YSAFE neformalne mreže mladih volontera Asocijacija članica Internacionalne Europske Federacije za planiranje porodice (IPPF EN), sa mandatom u periodu od 2016. do 2018. godine. Prema njezinim riječima, ova pozicija je prilika da se potrebe drugih mladih ljudi stave ispred vlastitih.

„Imam mogućnost da budem tu ukoliko je bilo kakav savjet, informacija ili pomoć potrebna članovima i svim drugim mladim ljudima. Na ovaj način, obje strane ostvaruju benefite. Za mene, šansa da naučim nešto novo i poboljšam elemente kojima je to potrebno, a mladi ljudi na način da će im biti pružena najbolja usluga tokom djelovanja trenutnog upravnog odbora. Imamo mogućnost zajedničkim snagama izgraditi jaku vezu i na taj način doprinijeti našoj zajednici. Zašto ne iskoristiti tu šansu?" odlučna je Gadžo. „Zahvaljujući Asocijaciji XY čiji sam volonter od 2008 i ja sam dobila tu priliku. Od početka volontiranja pružena mi je mogućnost da budem dio raznih treninga, konferencija , akcija itd. Kasnije, uz pomoć trenera  i osoblja Asocijacije, svoju aktivnost proširila sam i na međunarodne treninge u organizaciji YSAFE-a i IPPF-a, počevši sa „Advocacy and human rights" treningom u Budimpešti, 2012. Od tada sam uključena u razne aktivnosti koje se tiču prava i zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih. U junu, 2015 godine sam postala leader grupe za zagovaranje na regionalnom nivou, i to je bio momenat kada sam shvatila da mogu uraditi više. Više za svoju organizaciju i više za YSAFE. Nisam ni sumnjala da će se ta mogućnost pojaviti za kratko vrijeme" , kazala je Gadžo.

YSAFE kao organizacija djeluje pod vodstvom svog upravnog odbora (Steering Comitee). Upravni odbor čini 5 osoba iz različitih država i različitih organizacija. Sve osobe su mlade osobe, i imaju ispod 25 godina. Mogućnost prijavljivanja za ovu poziciju daje se svim mladim osobama, članovima YSAFEa koji imaju želju da urade više, i da budu uključeni u više tokove ove organizacije. Nakon prijave i online aplikacije, potrebno je predstaviti razloge kandidature, ciljeve i buduće planove. Poslije kratkog intervjua , na godišnjem sastanku YSAFE članova donosi se odluka. Glasanjem se biraju osobe koje će služiti pozicije Upravnog odbora ( predsjednik/ca, potpredsjenik/ca i članovi) sa mandatom od 2 godine.

„Trenutno, mreža mladih ljudi YSAFE-a broji 130 aktivnih članova iz 37 Asocijacija članica IPPF-a.  Mogućnost uključivanja u rad imaju sve mlade osobe ispd 25 godina, koje djeluju kao volonteri u jednoj od organizacija i dijele iste želje za ostvarenjem ciljeva YSAFE-a. Članostvom u YSAFE-u kao mladi volonter sebi otvarate mnoga vrata. Pruža vam se mogućnostt razmjene informacija, iskustava, savjeta, stvaranja novih prijateljstava , te učešća na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama i treninzima"zaključuje Gadžo.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS