Vizija i misija

Misija

Asocijacija XY je nevladina organizacija koja je posvećena unapređenju i promociji zdravlja i zdravih životnih stilova putem zagovaranja i obezbjeđivanja kvalitetnih informacija, edukacije, savjetovanja i zdravstvenih usluga. Asocijacija XY se zalaže za prijateljske usluge prilagođene potrebama mladih i marginaliziranih grupa, sa ciljem očuvanja zdravlja, posebno seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Vizija

Asocijacija XY se zalaže za Bosnu i Hercegovinu, zemlju u kojoj svaki pojedinac uživa jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i slobodno donosi odluke o svom zdravlju. Bosanskohercegovačko društvo vrednuje i štiti zdravlje i prava svake osobe, promovirajući zdrave stilove života i nultu toleranciju prema svim oblicima stigme i diskriminacije.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS