Visoke ocjene za rad Asocijacije XY

Kao članica Međunarodne federacije za planiranje porodice (IPPF)  Asocijacija XY je po akreditaciji preuzela obavezu preuzimanja standarda u gotovo svim segmentima svog poslovanja. Pored toga od svog punopravnog članstva u Federaciji  pa do danas Asocijacija je realizirala te je u procesu realizacije brojnih projekata i aktivnosti finansiranih upravo od strane IPPF-a.  Zbog svega pomenutog ovih dana, tačnije u periodu između 03.09. i 07.09.2012. u monitoring i evaluacijskoj posjeti Asocijacije XY boravile su Lena Luyckfassee, programska direktorica IPPF-Evropska mreža kao i Karolien Dekkers, koordinatorica projekta CHOICES  a ujedno i programska savjetnica,  IPPF – Evropska mreža.


Tokom ovih 5 dana predstavnice IPPF-a razgovarale su sa predstavnicima Asocijacije o brojnim temama te su se susrele sa brojnim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora, medija, međunarodnih organizacija itd. Pored Sarajeva u toku svoje posjete one su boravile u Banjaluci gdje su imale priliku da se na licu mjesta upoznaju sa aktivnostima na terenu kao i volonterima XY-a koji u praksi i realizuju dobar dio tih aktivnosti.

Programska direktorica IPPF EN Lena Luyckfassee nakon evaluacije i monitoringa  kazala je „Asocijacija XY je nastavila da raste kroz protekle godine te je izrasla u izrazito jak i nezaobilazan faktor kada se rado o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u BiH. Asocijacija ima kompetentno osoblje ali i izrazito veliku mrežu partnera. Kroz ovu posjetu ujedno smo imali priliku da steknemo uvid u teškoće sa kojima se Asocijacija susreće a koje su jako često rezultat komplikovanosti političkih struktura u BiH."

Asocijacija će preporuke iznijete u izvještaju IPPF-a pomno razmotriti te pokušati pronaći modalitete kako da iste realizuje u sto kraćem roku. Jednako kao i službenici IPPF-a osoblje Asocijacije je bilo izuzetno sretno da nakon dugo vremena  ima priliku svojoj matičnoj organizaciji detaljnije predstaviti aktivnosti i projekte koji se realizuju.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS