Vijeće mladih Novo Sarajevo - volontiranjem do prevencije vršnjačkog nasilja

Ključnu ulogu u razvoju današnjeg društva igra omladina. Budućnost naše zemlje ovisi o njima i o njihovom radu i zalaganju za okolinu. Vijeće mladih je nastalo s ciljem dodatne edukacije mladih osoba da kroz zajedničke aktivnosti pokušaju pronaći rješenje za probleme koji se svakodnevno nameću društvu. Način na koji će omladina riješiti neki problem jeste okupljanje, razgovor, te učešće u radu. U ovom tekstu se upoznajemo s radom Vijeća mladih općine Novo Sarajevo koje je formirano 2012. godine.  

Mirela Geko, predsjednica Vijeća mladih nam o tome kaže: „Jedan od ciljeva Vijeća mladih je da nas prepoznaju mladi, koji žive na području općine Novo Sarajevo, kao njihovog partnera, ali istovremeno i partnera lokalne zajednice. Ono što smo željeli i što želimo je da budemo „produžena ruka" mladih u kontaktu s lokalnom zajednicom, pri rješavanju njihovih problema i delegiranju nekih pitanja. Također, moj je cilj i da članovi Vijeća mladih ojačaju svoje kapacitete, da se stvori dobra podloga za sve koji dolaze".

Nedžad Koldžo, načelnik općine Novo Sarajevo, naglasio je kako je Općina u dobroj saradnji s brojnim udruženjima građana, a posebno je pohvalio Vijeće mladih kao aktivno udruženje koje želi doprinijeti pozitivnim promjenama u općini Novo Sarajevo. U Vijeću mladih je provedeno mnogo aktivnosti, a članovi Vijeća su sretni zbog toga što mogu uz neprestano zalaganje i trud direktno i kroz rad pomoći mladim ljudima. Neke od provedenih aktivnosti su vezane za lokalnu zajednicu, promotivne aktivnosti, kao i za projekte kojima se poboljšava život mladih i ostalih članova lokalne zajednice.  

„Trudimo se da redovno slušamo probleme mladih i da ih pokušamo riješiti što prije i na što bolji mogući način. Osim toga, važno je naglasiti da imamo dobru saradnju sa Službom za društvene djelatnosti i Komisijom za pitanja mladih općine Novo Sarajevo."

Jedan od najvažnijih projekata na kojem trenutno radi Vijeće mladih općine Novo Sarajevo je Aktivizmom mladih protiv vršnjačkog nasilja u partnerstvu s Asocijacijom XY . Projekt je usmjeren na prevenciju vršnjačkog nasilja, sve većeg problema mladih u današnjem društvu. Načelnik Općine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo o vršnjačkom nasilju kaže:

„Svi smo svjesni da je nasilje veliki problem u dobu u kojem živimo. Malo je osoba koje će stati i reagirati na nasilje na ispravan način. Ja sam iznimno ponosan na mlade osobe koji se bore protiv vršnjačkog nasilja, jer za to treba biti hrabar. Treba biti hrabar da se borite protiv svake vrste nasilja, a posebno protiv vršnjačkog jer su mladi u periodu kada se grade kao osobe i kada žele da budu popularni, prihvaćeni, ali i dobri prijatelji."

Osim projekta prevencije vršnjakog nasilja, Vijeće mladih radi i na projektu koalicije za borbu protiv mržnje, koja je nastala kao neformalna grupa u saradnji s OSCE Misijom u BiH. O problemima s kojim se Vijeće susreće, Mirela navodi kako omladina nije dovoljno uključena u aktivnosti i volontiranje u nevladinim organizacijama. 

„Definitivno bih voljela da se promijeni slika o tome šta znači biti volonter ili volonterka i da prvenstveno osobe koje angažiraju volontere znaju svoja prava i obaveze prema njima, kao i da se volonteri sami više angažiraju." . 

Rješenje pronalaze u pokušaju održavanja kontakta s mladima u osnovnim i srednjim školama, i na ličnim primjerima pokazuju značaj volonterizma, kao i to koliko rad volontera donosi pozitivne utjecaje na svakog od njih. 

Najbolje rješenje jeste direktan rad. Mi kao njihovi predstavnici želimo kazati da smo uvijek tu da im pomognemo i da se ne trebaju ustručavati da nam se obrate za bilo koji problem koji imaju", dodatno pojašnjava Mirela Geko.

Vršnjačko nasilje je prisutan problem

Članovi Vijeća mladih su potvrdili da je vršnjačo nasilje u velikoj mjeri prisutno u njihovom okruženju. Zbog toga Mirela Geko, predsjednica Vijeća mladih, preporučuje žrtvama vršnjačkog nasilja da se posavjetuju i obrate školskom psihologu. U partnerstvu s Asocijacijom XY na projektu, Mirela navodi da mladi ukoliko žele mogu potražiti besplatno savjetovalište i kod njih. 

„Naša je praksa da žrtvama nasilja ponavljamo da svoje probleme uvijek trebaju reći osobi ili osobama kojima vjeruju. Osim toga, za one koji trpe nasilje također je važno da se sami ohrabre kroz priznanje da su žrtve, jer su zbog toga oni sami zapravo i heroji, oni koji su ti koji su pokazali pravu snagu." 

Kroz rad s omladinom u prevenciji nasilja, najvažnija poruka koju Mirela nosi je ta da se na nasilje nikad ne odgovara nasiljem

O projektu Aktivizmom mladih protiv vršnjačkog nasilja s Asocijacijom XY, Mirela kaže: „Sama činjenica da se do sada u svakom razredu u kojem su rađene edukacije prijavilo po nekoliko zainteresiranih mladih osoba za volontiranje i aktivizam, ukazuje na to da su treninzi jako uspješni. Ponuditi alternativu za provođenje slobodnog vremena kroz jedan edukativni i zabavan način je nešto što nazivam odličnim receptom za smanjenje vršnjačkog nasilja. Kolege koje rade „na terenu" s osnovcima su prezadovoljni rezultatima koje već sada postižu i načinom na koji se provodi ova edukacija."

„Nadam se da će ovaj projekt probuditi mlade da ne budu samo posmatrači nasilja, nego i da reagiraju na način da nasilje prijave osobama kojima vjeruju, policiji, pedagozima", objasnio je Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo, i dodao: „Također se nadam i da će jedan dio osnovaca prepoznati da je volontiranje i aktivizam nešto što ih obogaćuje, i da na taj način oni zapravo i pomažu svojoj zajednici. Moj savjet za sve mlade i članove Vijeća mladih je da ostanu hrabri i ne odustaju od ideje da budu pozitivna promjena u svojoj zajednici jer svi znamo da na mladima svijet ostaje."

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS