Video za učenike i nastavnike „Bio jednom jedan dječak“

„Film je dizajniran tako da facilitatorima olakšava vođenje diskusije sa mladima o kritičkom poimanju rigidnih modela maskuliniteta i njihovog uticaja na stavove i ponašanja mladića. Facilitatori diskusije mogu biti učitelji, nastavnici, roditelji, pedagozi, vršnjaci ili zdravstveni radnici koji film koriste kao alat za edukaciju mladih uvažavajući njihove stavove i vrijednosti, te kritički preispitujući društvene norme koje ih okružuju", pojasnila je koordinatorica projekta „Prevencija vršnjačkog nasilja u Općini Novo Sarajevo" ispred Asocijacije XY Dajana Cvjetković.

U partnerstvu sa Vijećem mladih Općine Novo Sarajevo i jednom od najvećih evropskih humanitarnih organizacija CARE International, Asocijacija XY je od Brazilskog Instituta „Promundo" dobila dopuštenje za adaptaciju i korištenje videa „Bio jednom jedan dječak" u cilju edukacije mladih o prevenciji vršnjačkog nasilja. Prema riječima koordinatorice projekta „Prevencija vršnjačkog nasilja u Općini Novo Sarajevo" ispred Asocijacije XY Dajane Cvjetković, institut Promundo je globalni lider u promovisanju rodne pravde i prevencije nasilja kroz uključivanje mladića i muškaraca u partnerstvo sa djevojkama i ženama. „Institut Promundo vjeruje da rad sa mladićima i muškarcima treba biti usmjeren na transformaciju štetnih rodnih normi i nejednake moći  kako bi se ostvarila rodna jednakost", kazala je Cvjetković.

„Bio jednom jedan dječak" je crtani film koji bez ijedne izgovorene riječipriča životnu priču dječaka, životopisno prikazujući period odrastanja od rođenja, učenja prvih oblika ponašanja, prvih izlazaka, vršnjačkog pritiska, do uticaja patrijarhalnih normi na formiranje njegove ličnosti dječaka, mladića i oca.

„Film je dizajniran tako da facilitatorima olakšava vođenje diskusije sa mladima o kritičkom poimanju rigidnih modela maskuliniteta i njihovog uticaja na stavove i ponašanja mladića. Facilitatori diskusije mogu biti učitelji, nastavnici, roditelji, pedagozi, vršnjaci ili zdravstveni radnici koji film koriste kao alat za edukaciju mladih uvažavajući njihove stavove i vrijednosti, te kritički preispitujući društvene norme koje ih okružuju. Nakon gledanja filma, ili samo jednog njegovog dijela, facilitator pokreće diskusiju i kritičku analizu rigidnih normi maskuliniteta koje su uzrok određenih oblika ponašanja  dječaka/mladića/oca u filmu a direktno su povezane sa nasilničkim ponašanjem", pojasnila je Cvjetković.

Video možete pogledati na slijećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=tnFryKWBy2w

Projekat Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS