Uspješno okončan trening vršnjačke edukacije

U okviru programa „Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem  riziku" Global Fonda za Bosnu i Herecegovinu, Asocijacija XY je u junu 2015. u Sarajevu organizovala trening vršnjačke edukacije. Treningu je prisustvovalo 20 mladih osoba sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Trening je trajao dva dana uz aktivno učešće učesnika tokom cijelog treninga, sa akcentom na praktičnu primjenu stečenih znanja.

Cilj treninga je povećanje znanja i vještina u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Nakon treninga učesnici su osposobljeni da prenose naučeno znanje svojim vršnjacima u cilju promocije zdravlja i prevencije HIV-a i spolno prenosivih bolesti. Obrađene su sljedeće teme: ljudsko tijelo- građa i funkcije, komunikacijske i vještine javnog govora, spolno prenosive infekcije, kontracepcija i druge.

Posebno nam je drago da je trening dobro prihvaćen od strane učesnika koji su mladi ljudi, te se nadamo će usvojena znanja primijeniti na sebe lično kao i prenijeti ih na svoje vršnjake.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS