Upitnik o pristupu uslugama reproduktivnog zdravlja

Molimo djevojke i žene od 18 do 49 godina iz Goražda i Sarajeva da ispune upitnik o pristupu uslugama reproduktivnog zdravlja u doba pandemije COVID-19. Istraživanje provodi Asocijacija XY u saradnji sa Gender centrom FBIH. Hvala unaprijed!

Link na upitnik:

https://forms.gle/L2KMR9RSJMyPgpXEA

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS