Uključenje mladih iz međugraničnih područja BiH i Crne Gore u aktivnostima socijalne kohezije

Projekat „Uključenje mladih iz međugraničnih područja BiH i MNE u aktivnostima socijalne kohezije" podržan je od strane Evropske komisije Bosne i Hercegovine i Crne Gore a implementiraće ga Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY (BiH) i Omladinski kulturni centar-Juventas (MNE).

Projekat spada u mjere „socijalne kohezije i kulturne razmjene kroz institucionalne i „vršnjak-za-vršnjaka" intervencije a u interesu je obiju zemalja da budu dio IPA-og cilja za održivi razvoj kao i prioriteta da stvore zajedničko privredno, ekonomsko i društveno okruženje.

Opći cilj projekta je poboljšati saradnju između crnogorske i bosanskohercegovačke mladeži kroz različite aktivnosti na rješavanju problema koji su zajednički za obje zemlje- siromaštvo, nezaposlenost, nedostatak ekonomske konkurentnosti regija te lošom perspektivom za mlade. Vremenski okvir za realizaciju projekta je devet mjeseci (februar-novembar 2011godine) a ciljna grupa su mladi ljudi odnosno predstavnici vijeća učenika iz sljedećih gradova: BiH-Sarajevo, Foča, Jablanica, Sokolac i Mostar; Crna Gora-Kolašin, Bijelo Polje, Mojkovac, Žabljak i Nikšić.

Implementacija projekatnih aktivnosti treba podstaknuti učenike/mlade ljude na jačanje samopouzdanja, samodiscipline i jačanje saradnje sa nastavnim i administrativnim osobljem škole te implementaciju samostalnih projekata u zajednici i promovisanje dobrosusjedske saradnje. Važno je naglasiti da aktivnosti podrazumijevaju saradnju vijeća učenika susjednih zemalja, njihovo upoznavanje i zajednički rad na udruženim inicijativama od zajedničkog interesa. Projekat je relevantan i koristan kako za mlade ljude i organizacije koje rade s mladima tako i za obrazovne institucije.

Ovaj projekat sufinansira Evropska Unija

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS