U svijetu seksualnih orijentacija

Spol- označava biološku i nasljednu pripadnost i razlikuje se na osnovu genitalija

Rod – društveno i vlastito konstruiran način izražavanja

U posljednjih 2000 godina oblikovanja ljudske seksualnosti, različite civilizacije ali i pojedinci pomogli su da današnje razumijevanje ovog neodvojivog aspekta svakog ljudskog bića bude individualizirano, personalizirano i percipirano kao konstrukt samosvjesnosti, ponašanja, osjećanja, vrijednosti i stavova pri tome su svaki čovjek i žena seksualni na svoj način, a svaki oblik seksualnosti je ispravan i treba biti prihvaćen.  Seksualnost i seksualne orijentacije dobijaju posebnu pažnju stručnjaka u posljednja dva stoljeća. Moderna nauka prepoznala je potrebu boljeg razumijevanja ljudske seksualnosti i ljudskih identiteta, te njihova povezanost odnosno različitost. U tom periodu došlo je do nastanka mnogih studija od kojih neke tvrde da se orijentacija ne može sama definirati, dok  većina studija seksualnosti  za sobom povlači i psihološke studije. Psihološke studije, u toj vezi, ukazuju na usmjerenost erotske žudnje prema nekome i na ponašanje, dok modernije studije ukazuju na samodefiniranje i individualnost. Ali svaka od studija uglavnom izvlači istu ili sličnu definiciju prema kojoj je  seksualna orijentacija fizička, seksualna, emocionalna,  duhovna i druga privlačnost prema osobama različitog i/ili istog spola i/ili istog roda.

Da bi najlakše shvatili razliku između spola i roda, pripojićemo im određene osobine. Pa tako, spol predstavlja skup anatomskih fizičkih obilježja, po kojima se fizički razlikujemo jedni od drugih. Dok je rod društveni konstrukt tj. nepisani obrazac ponašanja koji je specifičan za svako društvo a govori o tome kako trebaju da se ponašaju muškarci, a  kako bi trebale žene.  Nekada je rod predstavljao skup normi koje su razlikovale dvije anatomski različite osobe, pa su takve osobine vodile čak i do potlačenosti. Primjer mogu biti stereotipi koji još uvijek postoje u našoj zemlji. A to su da djevojčice nose roza boju, a dječaci plavu boju. Koliko god vam zvučalo besmisleno, kršenje takvog mišljenja je dovodilo čak i do kažnjavanja.

Seksualna orijentacija se bazira isključivo na toj podjeli, na rodu i spolu. Iz toga su izvučene uobičajene podjele seksualnih orijentacija odnosno, definiranja vlastitoga identiteta, uzimajući u obzir samo spol, ili samo rod, ili oboje.
Tako razlikujemo:
Heteroseksualnost-fizička, emocionalna, seksualna i duhovna privlačnost prema osobama suprotnog spola.
Homoseksualnost- fizička emocionalna, sekusalna i duhovna privlačnost prema osobama istog spola.
Biseksualnost-fizička , emocionalna, sekusalna i duhovna privlačnost prema osobama različitog i istog spola(od našeg).
Transrodne osobe-imaju seksualnu orijentaciju koja odgovara njihovom rodu i rodnom identitetu, a ne spolu.

Seksualna orijentacija se osim ovih podjela, danas u moderno vrijeme, može i alternativno podijeliti na:
Panseksualnost-privlačnost u mnogim rodnim i spolnim varijantama.
Aseksualnost-također dio seksualne orijentacije koji označava nepostojanje privlačnosti prema osobama bilo kojeg spola i roda.

Bez obzira na sve ove seksualne podjele važno je zapamtiti da smo svi mi suštinski jednaki i da su jedine i istinske razlike među nama samo stvar naše biološke prirode.

Seksualna orijentacija je dio ljudske seksualnosti i ljudskog identiteta. Svaki čovjek i žena imaju svoju seksualnu orijentaciju, a tolerantna i društva koja promoviraju jednakost u svim njenim oblicima i dimenzijama svaku seksualnu orijentaciju percipiraju kao normalnu i prirodnu. Sve suprotno tome je homofobija.

Ismir Bučan
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS