U Sarajevu predstavljen projekat Isključimo nasilje-Mediji protiv nasilja nad ženama

U Sarajevu je danas predstavljen projekat „Isključimo nasilje – Mediji protiv nasilja nad ženama" koji realizira Udruženje/udruga BH novinari uz podršku UN Women ureda u Bosni i Hercegovini i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida).

Predstavnik UN Women ureda David Saunders govorio je o programu i aktivnostima ove organizacije u oblasti sprečavanja i smanjenja rodno zasnovanog nasilja. „Nasilje se dugo smatralo privatnim pitanjem koje je duboko ukorijenjeno u patrijarhatu", rekao je Saunders i dodao kako UN Women podržava ovakve projekte jer „medijski profesionalci imaju ključnu ulogu u podizanju javne svijesti o negativnim posljedicama nasilja nad ženama. Loše novinarstvo može povećati stigmatiziranje a dobro izvještavanje nas može naučiti kako da izbjegavamo stereotipe.”

U okviru projekta, između ostalog, planirano je održavanje radionica u gradovima širom Bosne i Hercegovine za novinare/ke, studente/tice i blogere/ke sa ciljem povećanja kapaciteta medijskih profesionalaca u oblasti izvještavanja o rodno zasnovanom  nasilju, te objavljivanjem istraživačkih  priča, čija će osnova biti promoviranje prava i interesa osoba koje su preživjele nasilje.

„Ovaj projekat bi trebao pomoći medijskim stručnjacima i blogerima da učinkovitije sarađuju i razmjenjuju informacije sa javnim i drugim institucijama i civilnim sektorom u oblasti zaštite žrtava nasilja, provođenju zakona i kreiranju politika u ovoj oblasti", rekla je generalna tajnica  BH novinara Borka Rudić i dodala kako je „jedan od očekivanih rezultata formiranje mreže novinara/ki i blogera/ki koji će se specijalizirati u ovoj oblasti i nastaviti baviti temom rodno zasnovanog nasilja."

Direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić najavila je konkurs za novinarsku nagradu za najbolje medijske sadržaje o temi rodno zasnovanog nasilja, a koji zajednički sprovode Asocijacije XY i BH novinari uz pokroviteljstvo UN Women.

„Nadamo se da ćemo skrenuti pažnju javnosti na sve učestaliji problem rodno zasnovanog nasilja u BiH", poručila je Osmanagić i pozvala novinare/ke koji/e imaju afinitet da pišu o rodnom zasnovanom nasilju da se prijave na konkurs i na taj način doprinesu prevenciji ovog problema u BiH.

Konkurs za novinarsku nagradu biće objavljen 1. oktobra 2017. na web stranicama Asocijacije XY Udruženja BH novinari, a nagrade će biti dodjeljivane u kategorijama štampanih, elektronskih i online medija.

(Tekst preuzet sa web stranice: bhnovinari.ba)

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS