U saradnji OŠ „Malta“ iz Sarajeva i Asocijacije XY:Održane dvije edukativne radionice za nastavnike

„Pozitivne vršnjačke grupe može formirati svaka osnovna škola u okviru redovnih sekcija ili posebno. Djeca bi pozitivan vršnjački pritisak prenosila na svoje drugare i na taj način uticala na pravilno donošenje odluka", kazao je lider programa za promociju zdravlja i zdravih stilova života Asocijacije XY Feđa Mehmedović.Na inicijativu mendžameta a uz podršku roditelja djece koja pohađaju OŠ „Malta" u Sarajevu, projektni koordinator i master trener Asocijacije XY Feđa Mehmedović održao je dvije radionice sa tematskim blokovima, a koji tematiziraju adolescenciju, vršnjačko  nasilje, vršnjački pritisak, seksualno- reproduktivno zdravlje  i zdrave životne stilove nastavnicima ove javne ustanove.  Prema riječima pedagogice škole Amele Memišević , na časovima odjeljenskih zajednica, nastavnici razredne nastave osjetili su kod djece potrebu da saznaju nešto više o seksualno reproduktivnom zdravlju.

„To je posebno primjećeno kod djece osmih i devetih razreda, koja su na razne načine pokušala da saznaju nešto o pomenutoj temi. Iako kroz predmet Zdravi životni stilovi u nastavi i kroz časove biologije na neki način prolaze kroz ove teme, u praksi se pokazalo da to nije dovoljno. Nakon jedne školske radionice gdje su učestvovali roditelji, nekoliko njih mi je prišlo i zamolilo, da se za djecu organizuje dodatna edukacija o seksualno- reproduktivnom zdravlju. Tada smo kontaktirali Asocijaciju XY", pojašnjava Memišević.

„ U okviru projekta Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo, u našoj školi održane su radionice od strane vršnjačkih edukatora/ica Asocijacije XY, u osmim i devetim razredima.  Djeca su prenijela roditeljima ono što su naučili na radionicama i roditelji su bili jako zadovoljni. Tako smo sa Asocijacijom XY dogovorili da uvežemo teme koje se tiču seksualno reproduktivnog zdravlja i vršnjačkog nasilja.  Između ostalog, smatrali smo da je edukacija potrebna samo djeci i roditeljima. Međutim, naknadno smo odlučili da u taj ciklus uključimo i nastavnike, što je jako pohvalno", kazala je Memišević.

Nastavnici su sa velikim zanimanjem saslusali statističke podatke koji su izneseni na početku radionice a nastali su kao rezultati istraživanja koje su relevantne međunarodne institucije sprovele u BiH. Govore o velikom procentu mladih koji konzimiraju marihuanu, piju alkohol, koriste psihoaktivne supstance i vrlo rano stupaju u seksualne odnose. Prema riječima Feđe Mehmedovića riječ je o fenomenima  na kojima se mora preventivno raditi, a najuspješnija metoda je vršnjačka edukacija.

„Tokom odrastanja, posebno tokom puberteta, socijalizacija i razvoj identiteta u velikoj mjeri određuju interakcije koje mladi imaju sa svojim vršnjacima. Brojna istraživanja pokazuju da u ovom periodu, snažan uticaj na stavove, vrijednosti i ponašanje imaju vršnjaci. Mladi u interkaciji sa vršnjacima izgrađuju sebe i razvijaju vlastiti identitet, stoga ulaganje u mlade znaći ulaganje u individue i obrnuto.

Komunikacija o osjetljivim temama, rješavanje određenih problema, razvoj odnosa i donošenje odluka, često u periodu puberteta imaju predznak vršnjačkih interakcija.  Upravo zbog toga, vršnjaci i vršnjačke grupe moraju biti dio naših obrazovnih strategija, posebno onih usmjerenih na preevnciju nezdravih navika, devijatnog i delikventnog ponašanja. Pozitivne vršnjačke grupe može formirati svaka osnovna škola. Djeca bi pozitivan vršnjački pritisak prenosila na svoje drugare i na taj način uticala na donošenje pozitivnih odluka", kazao je Mehmedović.

Nakon cjelodnevne edukacije nastavnici nisu krili zadovoljstvo obrađenim temama i usvojenim znanjem.

„Radionica je bila više nego korisna i edukativna. Smatram da svi treba da ih prođemo. Djeca, roditelji i nastavnici", kazao je nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja Ajdin Sofradžija.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS