U organizaciji UNFPA održana radionica Strateški pristup za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Sarajevu

U organizaciji Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) za Bosnu i Hercegovinu, prošle sedmice u Sarajevu održana je radionica pod nazivom „Strateški pristup za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja" u okviru koje se pristupilo izradi prijedloga Strategije za seksualno i reproduktivno zdravlje u periodu od 2018. do 2022. godine. Na radionici, koju je vodio međunarodni ekspert u oblasti strateškog planiranja i seksualnog i reproduktivnog zdravlja dr. Mihail Horga, bili su prisutni predstavnici/e entitetskih ministarstava zdravlja, ljekara iz oblasti javnog sektora u Bosni i Hercegovini i lidera u oblasti seksualno- reproduktivnog zdravlja i prava ispred nevladinog sektora Asocijacije XY.

Prema riječima UNFPA predstavnice za Bosnu i Hercegovinu, direktorice za Srbiju, BJRM i Kosovo dr. Doina Bologe oblast seksualno-reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava ima veliki uticaj na sveopći razvoj društva.

„Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, bolesti reproduktivnog sistema su na drugom mjestu po učestalosti u svijetu. Rad na prevenciji iz ove oblasti ima izuzetan značaj, ne samo za današnje generacije, već i za one koje tek dolaze. Smatram da nova i revizija strategija iz oblasti seksualno-reproduktivnog zdravlja u Bosni i Hercegovini dolazi u pravo vrijeme, kako bi se zemlja na svom evropskom putu uklopila u Agendu 2030." kazala je Bologa.

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva dr. Goran Čerkez smatra da oblast seksualno-reproduktivnog zdravlja nije samo pitanje zdravstva.

"Definiranje pravilnih ciljeva u seksualnom i reproduktivnom zdravlju je vrlo važno, jer seksualno i reproduktivno zdravlje nije samo pitanje zdravstva, to je pitanje ljudskih prava, ekonomije i demografije", kazao je Čerkez.

Viša stručna saradnica za bolničku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS dr med. Andreja Subotić Popović smatra da je interaktivni pristup na trodnevnoj radionici za strateško planiranje rezultirao boljoj identifikaciji i formulaciji ciljeva usmjerenih na unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava stanovništva.

"Identifikovana su ključna pitanja/problemi na koja se treba obratiti pažnja prilikom izrade strateškog dokumenta, kriteriji za prioritizaciju ključnih intervencija, te prepoznati prioritetni pravci djelovanja i to: planiranje porodice, prenatalna i postnatalna zaštita žena, definisanje, implementacija i praćenje indikatora u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja te načini verifikacije istih, razvoj preventivnih programa Ca grlića materice, dojke i testisa te seksualna i reproduktivna prava ", pojasnila je Subotić Popović.

Direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić ocijenila je radionicu izuzetno značajnom za našu zemlju i njezinom kretanju ka evropskim tokovima i globalnim ciljevima

„Formulisanje prioriteta u okviru oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Bosni i Hercegovini od strane dva ministarstva i svih relevantnih predstavnika predstavlja prvi i najznačajniji korak u strateškom pristupu za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava", kazala je Osmanagić.

 

 

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS