U istraživanje fizičkog zdravlja mentalno oboljelih 65.000 KM

Predstavnici 13 centara za mentalno zdravlje iz Republike Srpske i Asocijacije XY potpisali su jučer u Banjaluci ugovore o saradnji na istraživanju fizičkog zdravlja i prevencije somatskih oboljenja kod ljudi sa teškim mentalnim poremećajima, za šta su centri dobili grantove ukupne vrijednosti 65.000 KM.

Grantovima su obuhvaćeni centri za mentalno zdravlje u Banjaluci, Srpcu, Mrkonjić Gradu, Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Novom Gradu, Trebinju, Foči, Vlasenici, Zvorniku, Bijeljini, Ugljeviku i Srebrenici.

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Milan Latinović rekao je da se ovim projektom nastoje podstaći centri za mentalno zdravlje da pripreme i učestvuju u istraživanju u okviru svoje populacije i da uspostave saradnju sa susjednim ustanovama iste vrste.

Prema njegovim riječima, sredstva iz grantova biće ravnomjerno podijeljena između centara za mentalno zdravlje shodno broju ispitanika koje će uzeti. "U projekat su uključena po tri centra iz regiona, a očekujemo da ćemo na ovaj način podstaći i timove porodične medicine da razmišljaju o potrebama psihijatrijskih bolesnika i njihovom tjelesnom zdravlju", rekao je Latinović.

On je dodao da u praksi oboljeli od hroničnih psihijatrijskih oboljenja često istovremeno imaju značajne teškoće sa fizičkim zdravljem, prije svega u vidu gojaznosti, hipertenzije, kardiovaskularnih bolesti.

Direktor Doma zdravlja Ugljevik Darko Marković rekao je da je ova opština u toku rata bila na rubnom području, zbog čega danas ima mnogo oboljelih od posttraumatskog ratnog sindroma, i da će tim centra za mentalno zdravlje u ovoj opštini na najbolji način iskoristiti sredstva. On je dodao da ovaj centar svakodnevno posjeti oko 10 ljudi.

Direktor Doma zdravlja Foča Ilija Golijanin rekao je da će rezultati istraživanja dati smjernice za poboljšanje rada i usluga u centrima za mentalno zdravlje, što je jedan od najboljih projekata Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u posljednje dvije godine.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS