U Federaciji Bosne i Hercegovine počela rekonstrukcija 11 objekata u kojima se pružaju usluge iz oblasti mentalnog zdravlja

Na području Federacije Bosne i Hercegovine procesom selekcije odabrano je jedanaest objekata u kojima se pružaju usluge iz oblasti mentalnog zdravlja, a na kojima je potrebno izvršiti rekonstrukciju i/ili nabavku opreme potrebne za normalno funkcionisanje ustanova. Objekti za rekonstrukciju su izabrani u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, prateći zadane kriterije za odabir centara za mentalno zdravlje kojima je potrebna rekonstrukcija.

 Jedanaest objekata koji su izabrani za rekonstrukciju i opremanje su: JU DZ Goražde, JU DZ Stari Grad Mostar, JU DZ Tomislavgrad, UG Fenixiz Tuzle, JU DZ Žepče, JU DZ Hadžići, JU DZ Novi Grad Sarajevo i dok su samo za opremanje odabrani JU DZ Livno, JU DZ Ilijaš, JU DZ Srebrenik i JU DZ Ključ.

Tenderskom procedurom u okviru Projekta mentalnog zdravlja odabrane su tri građevinske firme za izvođenje radova, sa kojima je potpisan ugovor za rekonstrukciju objekata centara za mentalno zdravlje i jedno korisničko udruženje, u julu mjesecu 2017. godine. Svi radovi su trenutno u toku i biće završeni do oktobra 2017. godine.

U toku je izrada tenderske dokumentacije za nabavku opreme za odabrane institucije mentalnog zdravlja, čija će distribucija pratiti završetak građevinskih radova. Završetak svih aktivnosti se očekuje do kraja 2017. godine.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS