Trening za primjenu sestrinske dokumentacije za medicinske sestre/tehničare iz centara za mentalno zdravlje

Implementacija projekta „Jačanje sestrinskih kompetencija u okviru centara za mentalno zdravlje" počela je u oktobru prošle godine. Prva aktivnost bila je formiranje radne grupe koja je izradila nacrt sestrinske dokumentacije, intervju i anamnezu. Ovi dokumenti predstavljaju polaznu osnovu za edukaciju sestrinskog kadra iz centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini. Prva edukativna radionica od dva ciklusa za 32 sestre koje dolaze iz centara za mentalno zdravlje sa područja cijele BiH, održana je jučer u Sarajevu uz prisustvo švicarskih konsultantica profesorica Nicole Zangrando i Marielle Mancuso. Prema riječima liderice komponente II na Projektu mentalnog zdravlja u BiH Irine Puvače, nosioci aktivnosti u okviru projekta su Udruženje/udruga medicinskih sestara i tehničara u FBiH „UMSTFBiH" u saradnji sa Savezom medicinskih sestara/tehničara RS, Sekcija medicinskih sestara i tehničara u oblasti mentalnog zdravlja Republike Srpske i Udruženjem „Medicinar" iz Brčko Distrikta.

„Radna grupa u saradnji sa švicarskim ekspertima izradila je dokumentaciju za medicinske sestre i to intervju i anamnezu. To je prvi put da sestre same, uz podršku entitetskih ministarstava, kreiraju jedan instrument koji će biti unificiran za sve centre za mentalno zdravlje na području Bosne i Hercegovine. Presedan je to što su sestre same kreirale sestrinsku dokumentaciju, kao i to što prvi put sestrinska strukovna udruženja sarađuju sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Pilot verzije i intervjua i anamneze kreirane su uz ekspertnu podršku švicarskih konsultanata", pojašnjava Puvača.

„Sada smo na početku obuke na kojoj ćemo jasno vidjeti da li je dokumentacija sveobuhvatna i prihvaljiva za praksu, nakon čega bi trebala postati zvanični dokument unutar sistema. U tome leži važnost cijelog projekta", kazala je Puvača i naglasila ulogu švicarskih konsultantica.

„Pomogle su nam tokom rada radne grupe, a sada će se njihova pomoć ogledati u edukaciji polaznika na najbolji mogući način sa ciljem isticanja važnosti sestrinske dokumentacije" zaključila je Puvača.

Koordinatorica za oblast zdravstva u Ambasadi Švicarske Maja Zarić obratila se prisutnima istakavši značaj razmjene stručnog kadra između Švicarske i Bosne i Hercegovine.

„Vi ste pioniri pripreme sestrinske dokumentacije u BiH i imamo namjeru da vas podržimo, ne samo kroz ovaj projekat nego i druge reformske projekte. Sada je potrebno iskoristiti vaše iskustvo i znanje da razvijamo sestrinsku dokumentaciju i u drugim službama. Odnosno, da omogućimo da medicinske sestre i tehničari mogu na adekvatan način da pokažu rezultate svoga rada i da pokažu koliko je značajna uloga medicinske sestre u sistemu" kazala je Zarić.

Švicarska konsultantica Nicole Zangrando konstatovala je da je rad na projektu „Jačanje sestrinskih kompetencija u okviru centara za mentalno zdravlje" veliki izazov jer koliki god da je njegov značaj za Bosnu i Hercegovinu toliko je i za Švicarsku.

„I mi učimo mnogo sa vama" kazala je Zangrando.

Projekat „Jačanje sestrinskih kompetencija u centrima za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini" podržan je od strane Asocijacije XY koja implementira Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini uz podršku Vlade Švicarske i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS