Trening vršnjačke edukacije, Banja Luka: mladi usvojili nova znanja iz oblasti zdravih životnih stilova

U okviru projekta koji nosi nazivRights and opportunities: Integrating evidence based CSE into formal and informal education, akoji podržava Međunarodna federacija za planiranje porodice IPPF, Asocijacija XY je organizovala trening vršnjačke edukacije u Banja Luci u dva navrata, u periodima od 5 do 7. 10. 2018. i od 12 do 14. 10. 2018. godine.

Na bazi vršnjačke edukacije, učesnici treninga su imali priliku sticati nova znanja iz oblasti zdravih životnih stilova, kao i unaprijediti svoje vještine prezentovanja i komuniciranja. Na treningu su učestvovali učenici/ce iz srednjih škola sa područja Banja Luke. Facilitatori treninga su bili treneri vršnjačke edukacije Asocijacije XY Emina Sultanović i Alen Torbić.

„Znanje o temama seksualnog i reproduktivnog zdravlja među mladima je jako malo. Cilj našeg treninga je bio da mlade uputimo u važnost tema kao što su kontracepcija, spolno prenosive infekcije itd. Od početka treninga na sesijama je vladala opuštena atmosfera koja se svidjela učesnicima, a i nama." ističe Emina Sultanović, trenerica vršnjačke edukacije.

Prema riječima Alena Torbića, trenera vršnjačke edukacije, trening je ispunio svoj glavni cilj, a to je edukacija i osnaživanje mladih:

„Glavni cilj našeg treninga je bio da edukujemo što veći broj mladih ljudi, željnih znanja i novih vještina. Zaista smo uspjeli u tome. Iza sebe imamo grupu odličnih vršnjačkih edukatora i edukatorica koji su spremni da djeluju u svom društvu i stvaraju pozitivne promjene." kazao je Torbić.

Po završetku treninga, učesnici/ce su stekli/e zvanje vršnjačkog edukatora/ice, koje označava kompentecije za prenošenje stečenog znanja drugim mladim ljudima – svojim vršnjacima.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS