Tijana Medvedec, dipl. pravnica i magistrica europskog poslovnog studija

Programska menadžerica Asocijacije XY

Odgovorna za planiranje, kreiranje i praćenje programa u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Koordinira saradnju sa ekspertima i partnerima iz javnih ustanova, međunarodnih i nevladinih organizacija u svrhu unapređenja zdravlja mladih ljudi i marginalizovanih populacija u Bosni i Hercegovini.

U Asocijaciji XY radi od 2001. godine.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS