Tijana Medvedec

Programska menadžerica Asocijacije XY

Zaposlena u Asocijaciji XY od 2001 godine gdje radi na kreiranju projektnih prijedloga, izradi godišnjih izvještaja prema matičnoj organizaciji (IPPF EN), planiranju i praćenju svih programa Asocijacije XY. Prati rad projektnih koordinatora te im pruža podršku u implementaciji projektnih aktivnosti.

e-mail: tmedvedec@asocijacijaxy.org, bhfpa.xy@bih.net.ba
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS