Teslić, mjesto sastanka, planiranja, evaluiranja rada Prijateljskih centara za zdravlje mladih

U prelijepom ambijentu hotela Kardial u Tesliću Asocijacija XY je jučer i danas (17. i 18.09.2012.) organizovala još jedan u nizu koordinacionih  sastanaka. Na ovom sastanku su prisustvovali predstavnici partnerskih nevladinih  organizacija iz Prijateljskih centara za zdravlje mladih (PCZM).

Cilj  sastanka je da se koordinatori upoznaju sa dosadašnjim takom projekta, postignutim rezultatima, te razmjene informacije sa svim prisutnim  partnerima kako bi u budućnosti svi zajedno unaprijedili kvalitet rada Prijateljskih centara za zdravlje mladih u BiH.   
U okviru prvog dana predstavljena su zajednička dostignuća svih PCZM od početka godine u okviru projekta "Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem riziku".  Nakon toga se diskutovalo o planovima za naredne aktivnosti i planovima za dostizanje indikatora do završetka projektne godine. Pored programskog dijela, učesnicima sastanka su ponovljenje finansijke procedure. Pored predstavnika Asocijacije XY,  te PCZM, u Tesliću su boravili i predstavnici UNDP-a koji su aktivno učestvovali u svim diskusijama.


Nakon ovoga je uslijedila je tema vezana za  strateško planiranje rada PCZM u BiH. Cilj ove teme je da nevladine organizacije  iz 26 gradova BiH osmisle zajednički plan djelovanja koji bi unaprijedio kvalitet implementacije postojećeg programa Global fonda,  te da se postave pravci dugoročnog djelovanja ovih centara i po  okončanju prgrama Global fonda.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS