Svjetski priznati ekspert za mentalno zdravlje prof. dr. Norman Sartorius: Projekat mentalnog zdravlja u BiH je izuzetno važan za sve koji su bolesni ali i za njihove porodice

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini kojeg podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u saradnji sa entitetskim ministarstvima, u posjetu BiH stigao je svjetski priznati ekspert za mentalno zdravlje prof. dr. Norman Sartorius kako bi svojim angažmanom u okviru projekta, dao doprinos u rješavanju bitnih pitanja vezanih za mentalno zdravlje u našoj zemlji. Prema njegovim riječima Bosna i Hercegovina je zemlja koja je prošla kroz teško vrijeme koje je donijelo poteškoće ljudima čime je pitanje mentalnog zdravlja stanovništva postalo akutnije nego u normalnim okolnostima.

„Sa druge strane prisutnost mentalne bolesti smanjuje sposobnost ljudi da se bore sa poteškoćama koje su pred njima. Postojanje jednog  posebnog  projekta kakav je Projekat mentalnog zdravlja u BiH, koji će pomoći državi da na neki način osigura život koji je boljeg kvaliteta onima koji su direktno pogođeni mentalnim oboljenjem i onima koji se brinu za njih izuzetno važan" kazao je Sartorius.

Prije nekoliko mjeseci Ujedinjene nacije su u okviru postavljenih 17 globalnih ciljeva za narednih deset godina prvi put u svojoj  istorij mentalno zdravlje stavili kao jedan od zadanih ciljeva.

„To nije važno samo za zemlje koje su visokorazvijene već  je važno za sve zemlje. Na žalost, što je više poteškoća u zemlji to je veća potreba za programima u sferi mentalnog zdravlja. Mislim da  je saradnja Švicarska Vlade i Bosne i Hercegovineu oblasti mentalnog zdravlja u vašoj zemlji sa ciljem stvaranja boljih uslova vezanih za mentalno zdravlje jako važno i korisno" kazao je Sartorius.

U okviru posjete eminentnog profesora organizovan je sastanak u Ministrastvu za rad i socijalnu politiku na kojem su prisustvovali pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku Miroslav Jurešić i saradnici, pomoćnik ministra u Federalnom ministrastvu zdravstva Goran Čerkez, koordinatorica zdravstvenog programa Švicarske Ambasade U Bosni i Hercegovini Maja Zarić, direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić, direktorica Projekta mentalnog zdravlja u BiH Dženita Hrelja Hasečić, liderica komponente III Projekta mentalnog zdravlja u BiH Selma Kukić kao i direktori/ca Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba „Drin", „Bakovići" i „Pazarić".

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS