Švicarska u BiH za 20 godina uložila milijardu KM

Iako se BiH i Švicarska često upoređuju po osnovu državnog uređenja i multikulturalnosti, ambasador Švicarske u BiH Heinrich Maurer smatra da BiH treba imati svoj razvojni put, bez pokušaja kopiranja švicarskog modela, ali naravno uz preslikavanje određenih modela razvoja.

"Svaka država mora pronaći svoj vlastiti put razvoja. Švicarska ne treba BiH služiti kao model koji treba kopirati. Bez obzira na to, Švicarska može ukazati na razvojni put BiH. Zemlja koja ima raznoliko stanovništvo i decentralizovano uređenje može biti uspješna. U svemu tome mora postojati tolerantnost prema osobama koje imaju različita uvjerenja, pripadaju različitoj religiji i kulturi i važno je da postoji spremnost za kompromis", kazao je ambasador Maurer.

Ni u Švicarskoj maksimalna rješenja nisu moguća, već se mora postići odgovarajući kompromis, istakao je Maurer.

"Saradnja BiH i Švicarske je nešto što ima svoju dubinu i poseban značaj. U ovih 20 godina pokazali smo to na djelu, a nastavit ćemo i u narednom periodu. Ono što je potrebno jeste intenziviranje privredne saradnje, a već godinu i po imamo ugovor o slobodnoj trgovini. BiH pružamo podršku kada je riječ o izvozu, zajedničkim nastupima na sajmovima, u oblasti investicija i još mnogo toga. Ukoliko se poboljša poslovna klima siguran sam da bi mnogi investitori odabrali BiH kao zemlju gdje će pokretati biznis", kazao je Maurer za Klix.ba

Švicarska je na 7. mjestu kada je riječ o stranim investicijama u BiH.

"Aktivni smo u segmentu obrazovanja, stručnog usavršavanja. Dijaspora je veoma važan element u izgradnji mostova između Švicarske i BiH. Više od 60.000 državljana BiH trenutno živi u Švicarskoj. Važno je istaći da dijaspora često ističe namjeru da unapređuje razvoj BiH. Tako dijaspora putem doznaka godišnje u BiH uplati više od 70 miliona franaka. Taj novac ne ide samo na potrošnju već sve više i na investicije, naglasio je ambasador Maurer.

Švicarska već 20 godina aktivno doprinosi napretku BiH na polju političke stabilnosti, zaštite ljudskih prava, zdravstva, obrazovanja, kulture, zapošljavanja i još mnogo toga. Do sada je uloženo više od milijardu KM, a u toku je izrada nove strategije 2017. - 2020. godina, gdje će biti uloženo više od 34 miliona KM u slične projekte na godišnjem nivou.


"Brojne su stvari na koje smo ponosni za ovih 20 godina koliko traje Švicarski program saradnje u BiH. Prvih četiri ili pet godina najviše smo pružali humanitarnu pomoć, a zatim smo počeli izgradnju kuća za povratnike, ali i ostale infrastrukture. Kada su u pitanju projekti dugoročne saradnje želim istaći pomoć u razvoju općina, a naročito kada je riječ o strateškom planiranju", istakao je Joseph Guntern.

Švicarska je naročitu pažnju posvetila ulaganju u oblasti poljoprivrede i zapošljavanja, naročito mladih ljudi. Tako je zahvaljujući Švicarskom programu saradnje zaposleno više od 3.000 osoba iz lokalnih sredina.

"Naročitu pažnju posvetili smo zdravstvu, konkretno u obnovi domova zdravlja, gdje smo omogućili da građani u velikom broju općina imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. U svim našim projektima imali smo dobru saradnju s domaćim partnerima, jer smo pažljivo birali s kim sarađujemo", kazao je Guntern.

Švicarska ambasada u BiH u okviru Švicarskog programa saradnje u BiH trenutno radi na izradi nove strategije od 2017. do 2020. godine, što znači da je već odlučeno da će Švicarska u tom periodu u brojne projekte uložiti između 34 i 35 miliona KM na godišnjem nivou.

"Pored već standardnih polja saradnje i naše pomoći BiH imat ćemo i poseban program podrške za upravljanje migracijama, ali ćemo nastaviti davati podršku BiH na putu ka EU, kao i nastaviti saradnju s bh. dijasporom u Švicarskoj", kazao je Guntern.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS