Sveobuhvatna edukacija o seksualnosti

PERIOD IMPLEMENTACIJE: 18.05.2017. – 31.12.2017.

MJESTO IMPLEMENTACIJE: Goražde

DONATOR: UNFPA BIH

Asocijacija XY (punopravna članica IPPF-a) je uz dobru saradnju sa UNFPA BiH je u prethodnom periodu radila na poboljšanju uslova za sprovedbu kvalitetnije edukacije o seksualnosti. Na osnovu kvalitetne saradnje UNFPA i IPPF-a na regionalnom nivou, ali i valitetnog odnosa Asocijacije XY sa relevantnim kantonalnim i entitetskim ministarstvima obrazovanja i drugim ekspertima u ovoj oblasti UNFPA BiH odlučno nastavlja podržavati programe unaprjeđenja obrazovnog sistema u oblasti sveobuhvatne edukacije o seksualnosti u BiH.

UNFPA radi sa vladama na implementaciji sveobuhvatne edukacije o seksualnosti, putem obrazovnog sistema i kroz rad u zajednici. UNFPA također promoviše politike i programs veobuhvatne edukacije o seksualnosti, ali i ulaže u njihov razvoj koji je uskladu sa međunarodnim standardima.

 

Tokom 2013. Asocijacija XY i Ministartsvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo su uveli novi predmet u osnovnoškolsko obrazovanje pod nazivom Zdravi životni stilovi. Sveobuhvatna edukacija o seksualnosti je spomenuta i integrisana u kvalitetnu edukaciju o zdravlju kroz jedno poglavlje, Reproduktivno zdravlje.

Vođena dobrim praksama, Asocijacija XY je 2016. uspostavila saradnju sa Ministarstvom obrazovanja Bosansko – podrinjskog kantona. Ministarstvo je imenovalo eksperte za sporvedbu kratke procjene mogućnosti uvođenja Zdravih stilova života ili sveobuhvatne edukacije o seksualnosti u obrazovni sistem ovog kantona. Osnovni rezultat procjene ukazuje na neophodnost sprovođenja dubinske, sveobuhvatne i crooss-sektorske analize svih školskih kurikuluma u katonu kako bi se identifikovale mogućnosti za uvođenjenovih nastavnih jedinica.

Aktivnosti:

Aktivnost 1: Sastanci sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja Bosansko – podrinjskog kantona

Aktivnost 2: Razvoj novih modula koji će biti integrisani u školski kurikulum

Aktivnost 3: Promocija rezultata analize i koraka za uvođenje sveobuhvatne edukacije o seksualnosti u Bosnasko – podrinjski kanton

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS