Strateški plan

Da bi se vizija, vrijednosti i misija Asocijacije XY učinile realnim važno je dugoročno planirati korake koji vode ka ostvarenju svih zacrtanih ciljeva. S tim u vezi identifikovano je pet (5) međusobno povezanih strategija intervencije koje su u skladu sa IPPF-om:

ZAŠTITA – ljudskih prava i slobode izbora
PROMOCIJA – zdravlja, zdravih životnih stilova, odgovornog seksualnog ponašanja i jednakosti spolova
PREVENCIJA – nasilja, nestručnog prekida trudnoće, spolno prenosivih infekcija i HIV-a
OBEZBJEĐIVANJE – pristupa kvalitetnim i sveobuhvatnim uslugama
UČEŠĆE – u obliku aktivnog uključivanja svih zainteresovanih pojedinaca i organizacija i učešće u kreiranju i praćenju javnih politika

Upravo ove interventne strategije čine samo jezgro svih aktivnosti koje se provlače kroz strateški plan Asocijacije XY. No naša strategija nije samo zasnovana na ovim tačkama nego je to skup brojnih informacija, analiza, ciljeva isl. Šta Asocijacija namjerava raditi do kraja 2014.? Na koji način to planiramo uraditi? Odgovore na ova pitanja saznajte u našem strateškom planu za period od 2010. do 2014.

Preuzmite: Strateški plan 2010-2014

                Strateski plan 2005-2009
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS