Strateška saradnja za izvrsnost

Jedna od najznačajnih UN-ovih agencija Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA)  odnedavno pruža podršku  Asocijaciji XY u realizaciji projekta „Edukacija prosvjetnih radnika u osnovnim školama Kantona Sarajevo  o predmetu Zdravi  životni stilovi sa posebnim fokusom na reproduktivno zdravlje".

Upravo u sklopu ovog projekta realizovane su  4 radionice za po dvije grupe direktora i pedagoga osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.  Radionice su realizovane  29.11. i 2.12.2013. u Kući Ujedinjenih nacija u Sarajevu.

Bila je ovo prilika da se  pomenutim akterima predstave napori , aktivnosti i rezultati UNFPA  i XY-a  u polju seksualnog i reproduktivnog zdravlja ali i aktivno razgovara o predmetu Zdravi životni stilovi koji je uveden u nastavni plan i program osnovnih škola u Kantonu Sarajevo sa početkom školske 2013/2014.

Preko 120 direktora i pedagoga sarajevskih osnovnih škola u dva dana radionica mogli su pogledati i poslušati prezentacije i izlaganja nekih od autora Vodiča za učenike Zdravi životni stilovi. Lamija Husić iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u uvodnom izlaganju je dala osnovne i najvažnije informacije o procesu izrade Vodiča dok su neki od autora/autorica kao što su Hava Dautbašić i Amela Penava pojedinačno predstavili/le  nastavne jedinice iz samog Vodiča.

Abid Fejzić, pomoćnik za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo istakao je kako će ovakve radionice potvrditi potrebu postojanja ovog predmeta u školama dok je gospođa Husić naglasila kako je najveći iskorak u samom predmetu napravljen uvođenjem šeste teme , a to je Očuvanje reproduktivnog zdravlja koja je rezultat zavidne saradnje između Ministarstva i Asocijacije.

Drugoj radionici održanoj 2.12.2013. prisustvovala je i članica Upravnog odbora Udruženja pedagoga Kantona Sarajevo, gospođa Senadija Hadrović. „Vrlo je važno maksimalno uključiti pedagoge u implementaciju predmeta Zdravi životni stilovi u svrhu optimizacije metodologije izvođenja nastave iz ovog predmeta", istakla je ona.

Održane radionice ponudile su brojne odgovore na pitanja prosvjetnih radnika koji su pored učenika i roditelja najvažnija karika u uspješnom izvođenju nastave iz ovog predmeta.

Asocijacija XY vjeruje da je saradnja UNFPA i XY-a kanalisana kroz ove radionice platforma za  izvrsnost u polju seksualnog i reproduktivnog zdravlja a na dobrobit brojnim generacijama mladih u Kantonu Sarajevo.
AKTUELNO
31.3.2021
Javni poziv
10.3.2021
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS