Steroidi

Anabolički steroidi kao i drugi legalni suplementi (dodaci) mogu ugroziti zdravlje mladih i usporiti ili zaustaviti njihov rast i razvoj. Dostupnost ovih sredstava kao i nepoznavanje osnovnih informacija o njihovom djelovanju i popratnim efektima u velikoj mjeri doprinose da mladi pristanu na korištenje ovih opasnih i štetnih supstanci što dalje vodi stvaranju brojnih problema u rastu i razvoju mladih koji ih koriste.

Anabolički steroidi su lijekovi kreirani u laboratorijama sa ciljem da imitiraju efekte muškog hormona testosterona. Ovi hormoni dovode do rasta kostiju i mišića. Kod djevojaka, steroidi mogu dovesti do pojave ćelavosti po modelu muškaraca, sterilnosti, pojavu brade i brkova i nepovratnu promjenu glasa.

Nakon unosa steroida (muških hormona testosterona), organizam radi eliminacije velike količine muškog hormona počinje proizvoditi veće količine ženskog hormona estrogena. Kod muškaraca povećana količina estrogena dovodi do rasta grudi, skupljanja testisa, debljanja, nadutosti i sl. Pored ovih popratnih pojava, steroidi mogu dovesti i do ozbiljnijih komplikacija. Ljudsko tijelo je programirano da zaustavi svoj rast i razvoj nakon puberteta. Organizam to procjenjuje na osnovu količine hormona koji se nalaze u tijelu, a steroidi mogu povećati količinu hormona do te mjere da prevare organizam i da isti pomisli da je do te količine došli radi puberteta i da zaustavi dalji rast. Dakle, ako je mlada osoba u polovini svoga putovanja kroz pubertet i počne da koristi steroide, isti mogu zaustaviti rast te mlade osobe tako da ostane u toj fazi razvoja u kojoj je počela/o da koristi ove dodatke.

Pored ovih, steroidi dovode i do drugih dodatnih koplikacija: agresivnost, pojava akni, nervoza, paranoja, halucinacije, depresije i pojavu suicidalnih misli. Organi i njihove funkcije također su pod utjecajem steroida, pa ako mlada osoba ih koristi rizikuje i stvaranje srčanih smetnji, srčanih bolesti, pojavu karcinoma jetre i prostate i sl.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS