Spolno prenosive infekcije

Preuzeto iz vodiča za učenike petih, šestih, sedmih, osmih i devetih razreda osnovnih škola "Zdravi životni stilovi"

Uvod

Spolno prenosive infekcije predstavljaju najveću opasnost po zdravlje mladih,  kako u svijetu, tako i u BiH. Istraživanje koje je U Sarajevu sprovela Asocijacija XY u saradnji sa CARE Internationalom  i ICRW organizacijom iz Washington DC-a pokazuje da se granica stupanja u seksualne odnose među mladima u Kantonu Sarajevo spuštena na 13,6 godina. Isto istraživanje pokazalo je također izraženo nisko znanje kod mladih o spolno prenosivim infekcijama i putevima njihovog prijenosa. Ova dva podatka govore da pojedine mlade osobe, bez potrebnog znanja i informacija ulaze odnose koji za posljedicu mogu dovesti do niza zdravstvenih ali i drugih problema. Svi koji se izlažu riziku imaju šansu dobiti infekciju! Što je osoba mlađa, lakše dobije određenu infekciju ukoliko se izlaže riziku. Tome doprinose nezrelost pojedinih reproduktivnih organa i spolne karakteristike. Svake godine broj novih slučajeva infekcija je u porastu. Mladi ljudi nisu izuzetak.

Izrazi koje trebate razumjeti:

Infekcija- Ulazak mikroorganizama u ljudsko tijelo.

Bolest-Nakon što mikroorganizam uđe u tijelo, slijedi faza razvoja bolesti. Osoba može biti inficirana, a da se bolest ne razvije. Razvoj bolesti se može spriječiti ili prolongirati upotrebom lijekova.

Simptom- znak neke bolesti. Mnoge spolno prenosive infekcije nemaju znakove, tako da osoba ne zna da nosi određenu infekciju ili da je bolesna.

Liječenje-pojedine infekcije se mogu u potpunosti izbaciti iz organizma upotrebom lijekova. Također, postoje infekcije koje ostaju u organizmu do kraja života, ali lijekovima se može umanjiti šteta koju one prave organizmu u kojem se nalaze.

Testiranje-obično se obavlja u posebnim centrima za testiranje i radi se na uzorcima pljuvačke, krvi ili brisa.

Šta su to spolno prenosive infekcije?

Spolno prenosive infekcije su one infekcije koje se sa osobe na osobu prenose putem nezaštićenih spolnih odnosa. Pojedine infekcije se mogu prenijeti i putem krvi pa ih kao takve možemo svrstati u kategoriju krvlju prenosivih. Mnoge od infekcija nemaju vidljive pa ni osjetne simptome, što u mnogim slučajevima otežava osobi da otkrije da nosi nekog od uzročnika SPI. Iako osoba ništa ne osjeća, ista lako može preni9jeti infekciju na svog partnera. Spolno prenosive infekcije dijelimo prema uzročnicima na virusne, bakterijske, parazitske i gljivične. Ukoliko osoba dobije određenu infekciju jako je važno da je otkrije na vrijeme i da se uključi u liječenje. Upotrebom lijekova, bakterijske, parazitske i gljivične infekcije mogu se potpuno izbaciti iz organizma, tj. osoba se može izliječiti od ovih infekcija. Virusne infekcije su mnogo komplikovanije zbog toga što virus kada jednom uđe u organizam, tu ostaje zauvijek. To se dešava iz razloga što se virusi obično „sakriju" u određenu ljudsku stanicu, pa odbrambeni sistem nije u mogućnosti da ih pronađe, te ljudski organizam nije u stanju da se samostalno izbori sa njima. Liječenjem virusnih bolesti možemo usporiti njihov razvoj, u nekim slučajevima i potpuno zaustaviti razvoj bolesti, no uzročnik se ne može u potpunosti izbaciti iz tijela. Iz tog razloga kažemo da se virusne infekcije mogu samo zaliječiti, a ne izliječiti. Kakva će biti prognoza liječenja, zavisi, zavisi od vremena koje je prošlo od infekcije, stepena razvoja bolesti, vrste uzročnika i sl.

Znakovi prisustva spolnih bolesti

Ove infekcije su opasnije od drugih jer mnoge od njih nemaju prepoznatljive znakove. Simptomi, tj. znakovi bolesti se mogu ali i ne moraju pojaviti, što znači da osoba može nositi jednu ili više infekcija, a da toga nije ni svjesna.Neke od infekcija će izazvati simptome i to su najčešće svrab, osip, spolne bradavice, peckanje pri mokrenju, gnojni iscjedak i sl.

Većina nas smatra da spolno prenosive infekcije imaju prepoznatljive simptome i da će u slučaju da dođu u kontakt sa inficiranom osobom, to moći prepoznati na osnovu vidljivih znakova. To nipošto nije slučaj. Prije svega, ista infekcija kod jedne osobe može izazvati pojavu određenih simptoma (znak određene bolesti ili poremećaja), dok kod druge osobe ista infekcija ne mora razviti niti jedan simptom iako se radi o istoj infekciji. S druge strane, mnoge infekcije uopće nemaju specifične simptome, ili su oni toliko slabi da ih osoba ne primjećuje. Iz ovoga je lako zaključiti da mladi ljudi koji smatraju da se infekcije lako prepoznaju u povećanom su riziku da dobiju infekciju jer će njihov stav utjecati na njihove odluke o tome šta je rizično ponašanje a šta ne. U ovakvim okolnostima ne samo da osobe dobijaju infekcije već ih i nesvjesno prenose na druge. Stid i osjećaj krivnje o kojem smo prethodno govorili mogu smanjiti šanse da će osoba potražiti adekvatnu ljekarsku pomoć ili čak partneru prešutjeti činjenicu da su inficirani.

Posljedice spolno prenosivih infekcija

Spolno prenosive infekcije, posebno one neliječene, mogu dovesti do značajnih komplikacija. Bol, poremećaj rada pojedinih organa, neplodnost pa čak i smrt neke su od brojnih posljedica neliječenih spolno prenosivih infekcija. Iako pogađaju i muškarce i žene, ove infekcije kod žena mogu stvoriti više dugoročnih komplikacija nego je to slučaj sa muškarcima. Žene su podložnije za dobijanje gonoreje, hlamidije pa i HIVa, dok se širenje sifilisa i spolnih bradavica podjednako pripisuje oba spola. Iako se 80-ih godina prošlog HIV najčešće širio među homoseksualnom populacijom, heteroseksualne žene su mnogo podložnije za dobijanje HIV-a nego je to slučaj sa bilo kojom drugom populacijom. Tome doprinosi tzv. biološka predispozicija žena, što znači da zbog specifičnosti u građi ženskog reproduktivnog sistema žene za razliku od muškaraca lakše dobijaju HIV ukoliko imaju nezaštićeni odnos sa partnerom. Studije su dokazale da zbog građe vagine (tkivo vagine je mekano i lakše se oštećuje nego koža od koje je građen penis) žene su u većem riziku da dožive dugoročne posljedice spolno prenosivih infekcija, znatno više nego je to slučaj sa muškarcima. Uzmemo li u obzir da kod mnogih žena, opet zbog specifičnosti u građi njihovog reproduktivnog sistema, često se ne pojavljuju simptomi bolesti, one u takvim situacijama ne znaju da su inficirane. Ovo doprinosi daljem širenju infekcije.

Spolno prenosive infekcije značajno utječu i na trudnoću. Ukoliko se ne liječe, infekcije kao što su gonoreja, hlamidija, sifilis, herpes, hepatitis B i HIV, mogu dovesti do prijevremenog poroda, mrtvorođenčeta, ranih trudova, prijevremenog pucanja vodenjaka, mentalnih retardacija, pa i do prenosa infekcija na novorođenče. Bakterijske infekcije se mogu liječiti tokom trudnoće i što se prije liječenje započne veća je šansa da će se spriječiti komplikacije do kojih ove infekcije mogu dovesti. Virusne infekcije se ne mogu  izliječiti, ali trudnica može koristiti antiviralne lijekove koji će otkloniti simptome.Testiranje na spolno prenosive infekcije jedini je pravi način da osoba otkrije da lije inficirana ili ne. Mjest gdje se ljudi mogu besplatno  testirati te otkriti svoj status zovu se Centri za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST). Gotovo svaki grad u BiH ima ovakav centar. Nakon što osoba odluči da se testira, prvo će proći osnovno savjetovanje putem kojeg će medicinski radnici procijeniti da li je toj osobi testiranje zaista potrebno. Ako da, osoba daje krv ili se uzima uzorak pljuvačke te se isti šalje na pretrage. Nekoliko dana kasnije, osoba dolazi po rezultat i prolazi završno savjetovanje gdje dobije dodatne informacije i smjernice kako da živi zdravije i sigurnije.

 

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS