Sigurne kuće u BiH: Podrška u vremenu krize je neophodna

Kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 u značajnoj mjeri je uticala na porast nasilja u našoj zemlji, ali i na otežan rad sigurnih kuća čija je uloga baš u ovom trenutku najvažnija. U saradnji sa UN Women u BiH, i uz podršku Švedske, omogućili smo da sigurnim kućama budu uručena prijeko potrebna sredstva, neophodna za pružanje usluga ženama žrtvama nasilja.

Kada se zaljubila u njega, zaljubila se u najljepše u njemu. Voljela ga je svim srcem, maštala o djeci i porodici, odlasku na posao i povratku sa posla, kući, u krug porodice. Maštala je o odlasku na more, bliskosti i sigurnosti koju porodica treba da pruži.

Zatim su ozvaničili svoju vezu, a malo zatim porodicu su proširili sa još jednim članom. Odrastanje male Eme i njeni prvi koraci, dali su smisao svemu prije i svemu što treba da dođe. Skoro svemu.

Trebalo je nekoliko godina da upozna ono što na prvi pogled nije bilo uočljivo. Zapravo, mnogo toga se naučilo tog dana kada je ustao i udario je pred Emom, a koja je zaprepaštena, svojim okicama gledala majku koja pada na pod i oca koji nastavlja da je udara.

Mislila je da je to prolazno, no intervali nasilja kojem je bila izložena bili su sve učestaliji, a udarci sve bolniji. Svaki put kada bi zbog Eme razmišljala o odlasku i razvodu, on bi došao i molio, obećavao promjenu. Obećao je mnogo puta, ali i prekršio isto toliko. Vremenom, posljedice su postajale sve uočljivije. Konstantna anksioznost prerasla je u ozbiljno narušeno mentalno zdravlje. Depresija koju je uzrokovalo nasilje kojem je izložena dodatno je narušila kvalitetu njenog života. Najtužnije su posljedice koje je nasilje ostavilo na Emu. Ema više nije ista djevojčica, Ema je žrtva nasilja kojem je svjedočila. Ema je izgubila oslonac koji treba svakom djetetu, Ema se povukla u sebe i ona djevojčica koja radosno trčkara po kući, sada je djevojčica koja ne izlazi iz sobe, osim kada tata opet tuče mamu. Ema misli da će mami biti lakše ako je tu blizu nje i preuzme dio boli koju mama trpi.

Dvije perspektive, jedna istina

Za Emu i njenu mamu jako je važna podrška. Emi je potrebno okruženje u kojem će se osjećati sigurno, u kojem neće brinuti o sigurnosti svoje mame. Ema živi u Bosni i Hercegovini, zemlji u kojoj je svaka druga žena pretrpjela i preživjela određeni oblik nasilja. Emina mama živi u zemlji u kojoj je najčešći počinitelj nasilja partner ili suprug. Možda će zvučati pretjerano, ali nije - Ema i njena mama žive u zemlji koja baštini nasilje, zemlji koja ignoriše nasilje, zemlji u kojoj žena nije sigurna u vlastitom domu. Mislite da pretjerujemo? Pročitajte istraživanja o zastupljenosti nasilja u našoj zemlji, pa ćete primijetiti da smo čak i umjereni u našim zaključcima.

Mnogo je Ema i mama koje u ovom trenutku proživljavaju scenarij koji ste maločas pročitali. Za Emu i mamu najvažnije je da se sklone od osobe koja ih zlostavlja, osobe koja zanemaruje njihovu sigurnost, ne brine o posljedicama svog ponašanja na njihovo zdravlje i blagostanje. Za nas su najvažnije Ema i njena mama, zapravo sve Eme i njihove mame. Naravno, Ema može biti Adi, Sanja, Ervin ili Zoran.

Zbog posljedica nasilja kojima su bili izloženi, žene i djeca trebaju pomoć i podršku stručnih osoba u sigurnom okruženju. Sve navedeno, žene i djeca žrtve nasilja mogu dobiti u sigurnim kućama u našoj zemlji.

Asocijacija XY je nevladina organizacija koja se bavi prevencijom nasilja i svojim kapacitetima doprinosi razvoju obrazovanja koje će generirati nove generacije mladih koji će reći ne nasilju, koje će biti svjesne štetnosti i destruktivnog uticaja nasilja na one koji su mu izloženi. Kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 u značajnoj mjeri je uticala na sve nas, no u značajnoj mjeri je uticala i na porast stepena nasilja u našoj zemlji, ali i na otežan rad sigurnih kuća čija je uloga baš u ovom trenutku najvažnija. U saradnji sa UN Women u BiH i uz pomoć Švedske, omogućili smo da sigurnim kućama budu uručena prijeko potrebna sredstva za pružanje usluga ženama žrtvama nasilja. Tu zapravo dolazimo do nečega što želimo podijeliti sa našim sugrađanima, u nadi da će iskrena emocija biti snažan generator promjene, dovoljno snažan da utiče na sve nas da se sa više odgovornosti suprotstavimo pojavi nasilja u našoj zemlji.

Nakon što su sigurne kuće dostavile svoje finansijske izvještaje sa jasnim pregledom troškova u okviru budžeta koji su dio podrške njihovom radu, osoblje Asocijacije XY je gledalo u račune za hranu za bebe, račune za pelene, lijekove za majke, račune za sve ono što je potrebno da žene i djeca dobiju ono najelementarnije. Radi se o velikom broju djece i majki. To su naše komšinice, naše prijateljice, rodice, sugrađanke.

Nasilje treba posmatrati iz dvije perspektive: perspektive žene koja je žrtva nasilja i perspektive djece koja su također žrtve, jer je i svjedočenje nasilju direktna izloženost istom. Obje perspektive imaju jednu istinu, a to je da je nasilje pogrešno!

Pogrešno je jer uništava porodicu, pogrešno je jer narušava zdravlje i sigurnost onih koji su mu izloženi. Pogrešno je jer smo svi žrtve, ukoliko svjedočimo nasilju koje se dešava u našoj blizini. Ako možemo a ne reagujemo, tada smo saučesnici. Ako možemo i reagujemo, tada smo heroji koji ustaju za druge. Takve heroje smo upoznali u sigurnim kućama, to su naše heroine, žene koje su svoj život posvetile brizi o najugroženijima, to su uposlenice sigurnih kuća u BiH.

Šta su sigurne kuće i zašto su važne?

Sigurne kuće pružaju smještaj ženama, djevojčicama i dječacima koji su u riziku ili su izloženi nasilju. One pružaju esencijalne elemente zaštite od nasilja, pružaju specijalizirane usluge koje su esencijalne za oporavak žena i djece od nasilja koje su preživjeli. Posebnu pažnju sigurne kuće posvećuju oporavku djece kojoj pomažu da se oporave od posljedica nasilja, ponovo izgrade samopouzdanje i poduzmu korake koji su u njihovom najboljem interesu.

·Sa adekvatnim resursima, sigurne kuće mogu pomoći osobama koje su povišenom riziku od nasilja da izbjegnu buduća zlostavljanja.

·Sigurne kuće vraćaju oduzeto dostojanstvo, pomažu u školovanju djece koja su preživjela nasilje, pomažu u eliminaciji socijalne i ekonomske zavisnosti žrtve od zlostavljača.

·Sigurne kuće su esencijalan odgovor društva na nasilje koje egzistira.

·Iskustva sigurnih kuća i njihovi resursi veoma su značajni za prevenciju, ali i eliminaciju nasilja u društvu.

·Sigurne kuće su snažni zagovornici jednakosti u društvu, zagovornici zaštite i promocije ljudskih prava, zagovornici zdravih porodica u kojima će se svako dijete osjećati sigurno i odrasti u zdravu jedinku, kakvo ovo društvo treba i priželjkuje.

·Sigurne kuće su kritična komponenta holističkog odgovora na pojavu nasilja, uspostavljena brojnim međunarodnim ugovorima koje je ratificirala i naša zemlja.

Bez obzira na naglašeni značaj, mnogi gradovi u BiH nemaju sigurne kuće, a tamo gdje ih ima, često izostaje institucionalna podrška, pa su usluge dostupne u okviru podrške međunarodnih organizacija i institucija.

Pandemija koja je pogodila i našu zemlju, dovela je do porasta nasilja u našoj zemlji i gotovo sve sigurne kuće i organizacije koje pružaju usluge psihološkog savjetovanja, bilježe značajan porast traženja usluga. Tokom razgovora sa predstavnicima organizacija i sigurnih kuća, saznali smo da je primjetan veliki porast broja prijava od aprila 2020. godine i taj rast se nastavio i u maju. U isto vrijeme, mnoge sigurne kuće su ostale bez podrške institucija, pa su u pomoć priskočile međunarodne organizacije, koje su vlastitim zalaganjima i finansijskim sredstvima omogućile pružanje podrške i kontinuitet u pružanju kvalitetnih specijaliziranih usluga.

Mahatma Gandhi je rekao da svako društvo možemo procijeniti na osnovu odnosa tog društva prema svojim najranjivijim članovima. Zbog izostanka sveobuhvatne, dugoročne i održive podrške radu sigurnih kuća, zbog ignoriranja potreba djece i žena koji/e su preživjeli nasilje, naše društvo ne bi dobilo veliko ocjenu.

Naravno, ne treba generalizirati, jer u nekim kantonima i dijelovima Republike Srpske, vlasti su svjesne značaja sigurnih kuća pa su u okviru budžeta izdvojili sredstva na osnovu kojih se finansira pružanje specijaliziranih i prijeko potrebnih usluga ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici. Sa druge strane, za mnoge sigurne kuće takva podrška je nedostupna ili je ograničena, pa se to odražava i na kapacitete i dostupnost usluga koje su zbog toga mnogim ženama nepristupačne. Izostaje i podrška ekonomskom osnaživanju žena, što bi omogućilo da Ema i njena mama napuste krug nasilja i započnu život na kakav imaju pravo. Izostaje i edukacija muškaraca i dječaka, izostaje i edukacija nastavnika i nastavnica koji bi mogli učiti mlade da žive život oslobođen nasilja, život oplemenjen nultom tolerancijom prema nasilju.

No, ovaj blog nećemo završiti sa pesimističnim porukama. Albert Einstein je kazao da u središtu svake poteškoće leži nova prilika, pa ćemo tako i završiti ovaj tekst. Izostanak podrške nam je prilika da pronađemo način i osiguramo podršku. Izostanak volje donosioca odluka je podsticaj da pronađemo one koji će stati na stranu ranjivih, ugroženih, naših najmlađih i njihovih majki.

Jer…

Mnoge žene koje su koristile specijalizirane usluge sigurnih kuća danas žive život pun ljubavi, oslobođene nasilja, život dostojan ljudskog bića. Zar je potreban razlog više od ovoga da donesemo odluku i podržimo rad onih koji brinu o osobama koje je zadesila tragična stvarnost života u krugu nasilja?

Draga Ema i draga mama, niste same!

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS