SEPTEMBAR U ZNAKU EDUKATIVNIH RADIONICA

Učesnici ovih radionica će biti profesionalci iz centara za mentalno zdravlje sa područja Kantona Sarajevo te Istočnog Sarajeva, predstavnici Regionalnog monitoring tima Sarajevo, Ministarstva unutarašnjih poslova Kantona Sarajevo i centara za socijalni rad sa područja Kantona Sarajevo. Planirano je da svaka edukacija broji po 20 učesnika.

Edukacija će uključivati prezentacije, stručna izlaganja nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima Samira Rizve, simulaciju i rad na praktičnom slučaju itd.

Očekuje se da će po završetku sve četri edukacije 80 učesnika proći kroz ove edukacije te da će saradnja među gore pomenutim institucijama biti ojačana i unaprjeđena.

Ovo je i raspored preostalih radionica do kraja mjeseca septembra:

12. i 13.09.2013.

16. i 17.09.2013.

26. i 27.09.2013.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS