Sara Turkić

Volonterka

Datum rođenja
26.11.2000
Obrazovanje
SSS
Volontira od
5.1.2017
Volim da pišem.
Interesuju me aktuelna dešavanja.
Temperamentna sam.
Ne znam da crtam, ali zato znam da sviram klavir.
Volim da slušam glasnu muziku.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS