Sanela Ablaković Jakić, dipl. kriminalistkinja

Finansijska menadžerica

Odgovorna za finansijski sektor programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi, planiranje i izradu budžeta, kontrolu, nadgledanje i praćenje finansijskih tokova programa.

U Asocijaciji XY radi od 2006. godine.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS