Sabaheta Rizvanović

Finansijska menadžerica

Odgovorna za vođenje sveukupnog finansijskog poslovanja na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Osigurava usklađenost projektnog finansijskog poslovanja sa zakonskom regulativom, politikama i procedurama Asocijacije XY i specifičnim zahtjevima donatora.

U Asocijaciji XY radi od 2011. godine.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS