Sa adekvatnom motivacijom do izvanrednih rezultata

Saradnja Asocijacije XY sa Elektrotehničkom školom za energetiku primjer je koji zaista brojnim organizacijama može ukazati na značaj partnerskog odnosa  koji se velikim dijelom oslanja na timski rad uposlenika škole i uposlenika Asocijacije XY. Jedan od značajnih primjera jeste kampanja Budi muško, nemoj bježati sa časova!  koju je Asocijacija XY zajedno sa Elektrotehničkom školom za energetiku započela u prošloj školskoj godini a koja je za cilj imala smanjenje broja izostanaka učenika ove škole.

Naime, sa školskim osobljem  je dogovoreno da se 3 mjeseca  vodi intenzivna kampanja koja se sastojala iz sljedećeg:
1.    Svake sedmice se računao procenat smanjenja broja izostanaka za svaki razred zasebno.
2.    Razred koji je te sedmice imao najmanje izostanaka je proglašavan za pobjednički a tokom naredne sedmice svi učenici tog razreda su za nagradu  imali besplatnu užinu.
3.    Razred koji je nakon tri mjeseca imao najmanji broj izostanaka u odnosu na ukupan broj u školi (pratio se i intenzitet smanjenja broj izostanaka) za nagradu je dobio besplatnu edukativnu eksurziju.


Važno je naglasiti da su u školi već prvih nekoliko sedmica uočili znatno smanjenje broja izostanaka, a među učeniciima tj. razredima se stvorio takmičarski duh pa su nerijetko dolazili do pedagogice škole Sanele Miroc u nadi da će im reći koji razred bilježi najbolje rezultate a koji razred „kaska". Rezultat ovog takmičenja jesu dva pobjednička razreda, nagradna edukativna ekskurzija, kompetitivni duh ali i znatno manji broj izostanaka sa časova.  Oduševljeni rezultatima BMK, Asocijacija i CARE International sa ovom kapmanjom nastavljaju i u narednoj školskoj godini.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS