Riječ je o tvom životu, tvojoj budućnosti

Asocijacija XY, 26.09.2014.godine će u Sarajevu u periodu između 12:00 i 15:00  kroz informativno-edukativne aktivnosti a pod motom „Riječ je o tvom životu, tvojoj budućnosti" obilježiti Svjetski dan kontracepcije (SDK).

BiH će zahvaljujući desetinama volontera i vršnjačkih edukatora Asocijacije XY u Sarajevu obilježiti SDK 2014. i to na Trgu Djece Sarajeva, te na taj način biti dio globalne inicijative. Kroz  dijeljenje promotivnog i edukativnog materijala na temu kontracepcija kao i kroz direktnu komunikaciju sa građanima oni će javnosti prenijeti ovogodišnji slogan manifestacije „Riječ je o tvom životu, tvojoj budućnosti" . Također, na Trgu Djece Sarajeva će biti postavljena i improvizirana učionica gdje će svi zainteresovani sugrađani, prije svega mladi moći prisustvovati edukativnim sesijama o kontracepciji a kroz originalnu metodologiju Asocijacije XY naziva „Uči gdje stigneš".

I u 2014. godini neplanirane trudnoće kao i uticaj koji iste imaju na živote mladih djevojaka i lokalne zajednice, ostaju biti značajan izazov u zemljama sa niskim i srednje visokim prihodima. Oko 220 miliona žena širom svijeta želi biti u mogučnosti da kontrolira začeće, ali nemaju pristup  modernim i sigurnim sredstvima kontracepcije. Općenito, procjenjuje se da svake godine 80 miliona trudnoća u svijetu biva neplanirano. Brojne međunarodne studije su dokazale da djevojke u dobi između 15 i 19 godina, a koje su obuhvaćene edukacijom o seksualnosti, obzirom na dobiveno zanje i vještine, imaju 50% manje šanse da se izlože riziku od pojave neplanirane trudnoće.

Svjetski dan kontracepcije predstavlja globalnu kampanju sa misijom da podigne svijest o kontracepciji te, da pruži priliku mladim ljudima da odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju donose na osnovu valjanih i provjerenih informacija. SDK je redovan godišnji događaj koji se još od 2007. obilježava svakog 26. septembra u godini gdje mnogobrojne zemlje širom svijeta organizuju različite događaje kako bi obilježili ovaj značajan datum a ujedno i pokazali svoju posvećenost u podizanju svijesti o kontracepciji, kao i poboljšanju obrazovanja iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS