Republika Srpska napravila velike korake ka unaprjeđenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja

Nakon što je  2010. u  FBiH usvojena Strategija za unaprjeđenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava 2010-2019, Skupština Republike Srpske na posljednjoj održanoj sjednici usvojila je Politiku za unaprjeđenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja 2012-2017.
Asocijacija XY je izuzetno sretna da je proces započet u 2009. godini sada okončan u oba entiteta sa konkretnim dokumentima koji zokonski reguliraju ovu oblast. Važno je napomenuti kako je World Vision, kao jedan od partnera u ovom projektu pružio izuzetnu pomoć  i podršku još od same inicijacije istog, kako kroz zagovaranje tako i kroz učešće u aktivnostima radnih grupa u oba entiteta te pripremnih sastanaka koji su imali za cilj da ojačaju saradnju radnih grupa u FBiH i RS na procesu harmonizacije samog rada kao i finalnih verzija  dokumenata.  
Po samom usvajanju ove Politike dr. Milan Latinović iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS-a  kazao je: „ Poslije dužeg vremena usaglašavanja uspjeli smo da okončamo procedure oko usvajanja Politike seksualnog i reproduktivnog zdravlja Republike Srpske. Ono što je jako pozitivno jeste potpuno obavezivanje Ministarstva obrazovanja i porodice, omladine i sporta u implementaciji. „
Izrada Politike za seksualno i reproduktivno zdravlje Republike Srpske predstavlja odlučnost Vlade Republike Srpske da se dodatno posveti unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja, zdravstvenih usluga i prava na seksualno i reproduktivno zdravlje  stanovništva Republike Srpske.
Prema ovom dokumentu seksualno zdravlje se definiše kao stanje fizičkog, emocionalnog, mentalnog i socijalnog blagostanja u odnosu na seksualnost a ne samo odsustvo bolesti, poremećene funkcije ili slabost (definicija Svjetske zdravstvene organizacije, 2006). Smatra se da je seksualno zdravlje integracija somatskih, emotivnih, intelektualnih i socijalnih aspekata seksualnosti koji pozitivno obogaćuju i povećavaju individualnost, komunikaciju i ljubav.
Kao jedan od inicijatora te aktivnih učesnika u kreiranju ove Politike Asocijacija se nada da će usvojeni dokument biti u potpunosti implementiran na prostoru ovog entiteta.  Vladi na čelu sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS-a  te skupštini ovog entiteta upućujemo iskrene čestitke.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS