Renata Glavinka

Volonterka, urednica časopisa Love&Sex

Datum rođenja
30.11.2001
Obrazovanje
VSS
Volontira od
8.1.2011
1. Životne sitnice me čine sretnom.
2. Sanjar i realist istovremeno.
3. Feministiknja sam.
4. Volim i poštujem život u cjelini.
5. U dubini duše skrivam neostvarenu umjetnicu.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS